ממצאי תצפית החלשת עוקץ גד"ש העמק, ספטמבר 2014

להורדת קובץ PDF

מעקב תצפית טיפולי סיום בכרמי "לילך יבולים" מושב בקעות 2015.

להורדת קובץ PDF

הפחתת דישון בתמר אורגני תוך שימוש בתכשיר KF 10: סיכום 5 שנות עבודה

להורדת קובץ PDF

ממצאי עבודה באבטיח נאות הכיכר 2012

אבטיח חורפי-נאות הכיכר דצמבר 2011 – אפריל 2012 המגדל: אשר סוויסה תצפית מסחרית לבדיקת תוספת יבול בעזרת התכשיר 10-KF

להורדת קובץ PDF

סיכום ניסוי בצל גדש העמק חורף 2011

סיכום ניסוי בצל גד"ש העמק, חורף 2011

להורדת קובץ PDF

סיכום נסיונות 2004-2007

סיכום רב שנתי ניסויי שדה בתכשיר הזנה KF-10

להורדת קובץ PDF

סיכום נסיונות 2007-2010

להורדת קובץ PDF

עלון למגדל ענבים

לכרמי מאכל – עלון למגדל. KF 10

להורדת קובץ PDF

תכנית דישון מיוחדת-embryo nutrition

להורדת קובץ PDF