השפעת התכשירים KF ו KF 10 על יבולי כרם מסחרי מהזן ארלי סוויט

להורדת קובץ PDF

תכנית דישון מיוחדת-embryo nutrition

להורדת קובץ PDF

עלון למגדל ענבים

לכרמי מאכל – עלון למגדל. KF 10

להורדת קובץ PDF

סיכום נסיונות 2007-2010

להורדת קובץ PDF

סיכום נסיונות 2004-2007

סיכום רב שנתי ניסויי שדה בתכשיר הזנה KF-10

להורדת קובץ PDF

סיכום ניסוי בצל גדש העמק חורף 2011

סיכום ניסוי בצל גד"ש העמק, חורף 2011

להורדת קובץ PDF

ממצאי עבודה באבטיח נאות הכיכר 2012

אבטיח חורפי-נאות הכיכר דצמבר 2011 – אפריל 2012 המגדל: אשר סוויסה תצפית מסחרית לבדיקת תוספת יבול בעזרת התכשיר 10-KF

להורדת קובץ PDF

הפחתת דישון בתמר אורגני תוך שימוש בתכשיר KF 10: סיכום 5 שנות עבודה

להורדת קובץ PDF

מעקב תצפית טיפולי סיום בכרמי "לילך יבולים" מושב בקעות 2015.

להורדת קובץ PDF

ממצאי תצפית החלשת עוקץ גד"ש העמק, ספטמבר 2014

להורדת קובץ PDF