שימוש בתכשירי החברה מאפשר לחקלאי לקבל יבולים מעולים ורבים בכל עונה, תוך שמירה על סביבה פורייה, נקייה ומאוזנת.

תכשירנו חיוניים לפריצת מעגל ההשלכות השליליות של עודף כימיקלים בתהליכי גידול צמחים:

התכשירים שלנו

  • מיועדים לשימוש בחקלאות, במדשאות וכן בגינון ביתי וציבורי.
  • מיוצרים ממקור טבעי
  • מזינים גידולים ומטייבים קרקעות
  • תורמים להשגת יבולים רבים ואיכותיים, מחזקים צמחים ומדשאות.