03-5407320

להנחיות פרטניות לכל גידול

03-5407320

להנחיות פרטניות

גזר אורגני, מעלה גלבוע 2004

גזר אורגני, מעלה גלבוע 2004

טיפול עם KF בגידול גזר אורגני

כללי:

גזר אורגני מזן פרסטו נזרע בתאריך 19.7.04 בעומד של כ-50 זרעים למטר בחלקה אורגנית של קיבוץ מעלה גלבוע, גודל החלקה 24 דונם, הגזר נזרע בחלקה בה גדלו קטניות בעונה הקודמת. לפני הזריעה זובלה החלקה ב-100 קילו לדונם קמח נוצות.
חמישה דונם קיבלו טיפול ב-KF-10 במינון של 2 ליטר לדונם שחולקו לארבעה מועדי יישום. יישום ראשון בתאריך 25.8.04 של חצי ליטר לדונם, ובהמשך חצי ליטר לדונם פעם בשבוע, הדשן ניתן דרך מערכת ההשקיה.
נערך מעקב חזותי אחרי התפתחות החלקה. באסיף סומנו באקראיות ארבע חלקות באורך 1 מטר בכל אחד מהטיפולים.

מבצעים: משה זאבי – הארגון לחקלאות אורגנית, נטיע סולודר – דשן טוב חברת VGI, עמנואל מגן, מויש בנימיני – המגדלים מעלה גלבוע.

החלקות נאספו באופן ידני והגזרים מוינו לשלושה גדלים:
גדול– גזרים בגודל מעל 125 גרם
בינוני– בין 75 ל-125 גרם
קטן– קטן מ-75 גרם.

בנוסף נשקלו בנפרד גזרים פסולים ליצוא שהוגדרו כסוג ב’- גזרים אילו סבלו מעיוותים או מפגיעות מזיקים. כל אחד מהמקטעים נשקל ונספר בנפרד. התוצאות חושבו כמשקל ומספר ממוצע למ”ר (ק”ג למ”ר מיצג טון לדונם ).

תוצאות:

השפעת KF-10 על התפלגות ויבול סוג א’ של גזר אורגני במעלה גלבוע

 

מהתוצאות מסתמן יתרון ביבול לחלקה שטופלה ב-KF-10 לעומת שאר השדה:

7.52 ק”ג\מ”ר סוג א’ בחלקה המטופלת, לעומת 6.37 ק”ג\מ”ר בביקורת. היתרון בא לביטוי בעיקר במקטע היבול בגודל הבינוני, יתרון של 1.54 ק”ג\מ”ר בחלקה המטופלת. מסתמן כי היתרון ביבול בא על חשבון גודל הגזרים שנאספו, מסתמן כי ה-KF גורם למגמת ירידה בגודל שיתכן כי היא נובעת ממספר גזרים גדול יותר בחלקה המטופלת שהגיע להבשלה או בעומד גבוה יותר בחלקה זו שנובע מהקרקע או מאיכות הזריעה.
היתרון של ה-KF בא גם לביטוי בשיעור הגזר בדרגת איכות א’ שמתאים לשיווק. מכיוון שמדובר בתצפית ללא חזרות ובדגימות קטנות יחסית של כ-2 מ”ר לדגימה יש לקחת את התוצאות בזהירות הראויה ולחזור על תצפיות דומות או לבצע ניסוי מסודר בחלקות גזר נוספות בעתיד כדי לאמת ולבסס תוצאות אלו.
באם תוצאות אלו תחזורנה על עצמן נראה כי יש כאן אמצעי לשיפור היבול והאיכות של גזר אורגני.
הנתונים מוצגים בק”ג למ”ר מיצגים את שנאסף בפועל בחלקות.

שתפו:

לקוחות יקרים, עקב המצב הבטחוני יתכן עיכוב במסירת משלוחים. אנו זמינים עבורכם בטלפון: 03-5407320 לכל שאלה.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ