03-5407320

להנחיות פרטניות לכל גידול

03-5407320

להנחיות פרטניות

גזר אורגני צאלים, 2007

גזר אורגני צאלים, 2007

תצפית דישון גזר אורגני ב-KF-10

מבוא

בשנים האחרונות גזר אורגני זוכה לעדנה אחרי מספר שנים של יצוא מוגבל וקטן חלה התפתחות משמעותית בשוק היצוא כשיצוא הגזר גדל מכדי 2000 טון יצוא לשנה לכדי 8000 טון בשנה החולפת. עקב הגידול בהיקף הגידול מתרחב גידול הגזר דרומה לשטחי החולות באזור צאלים. מחד ישנה דרישה להוזלת עלויות ההזנה שבגינם ישנו מעבר לשימוש באורגניקום ודומיו זבלים אורגניים עשירים בחנקן במקום הקומפוסט הבשל והוותיק ששימש עד היום מקור הזנה עיקרי. יתרונו של האורגניקום- זבל פטמים שעבר פסטור ביולוגי קצר במחיר נמוך יחסית ליחידת חנקן אך מאידך שימוש בזבל זה כמקור יחיד לטיוב הקרקע גורם לאיבוד היתרונות של הקומפוסט בבניית הקרקע וביצירת תנגודת להתפתחות מחלות קרקע- סופרסיביות. בנקודה זו בא המקום לשילוב חומרי הזנה שמטפחים את המרכיב הביולוגי של הקרקע מזרזים יצירת מיקרו פלורה מאוזנת שתומכת בגידול ביציבותו וגם מסייע לשיפור יבולים.
KF-10 מתוצרת VGI הוא תכשיר ביולוגי תוצרת ישראל שמשמש כמשפר קרקע ומשפר צימוח שנבדק רבות בעבר במקרים רבים עם תוצאות חיוביות לגידול.
בניסוי זה נבדקה השפעת  דישון גזר אורגני בשימוש עם K-10F על יבול ואיכות הגזר שהוזן בלעדית באורגניקום.

שותפים:

הרצל צליק (גד”ש חלוצה), דני נחליאלי- ביצוע, אורי אדלר (מדריך חקלאות אורגנית)-ניתוח תוצאות, נטיע סולודר (דשן טוב), אביצור סלע (VGI).

שיטות וחומרים

מקום ביצוע: גד”ש חלוצה – חלקת גזר אורגני 300
תאריך זריעה: 10.11.06
חומרים: KF-10 חברת VGI, מופץ ע”י ‘דשן טוב’.
זן: ניירובי
הזנה: אורגניקום, 1200 ק”ג דונם ביסוד לפני הזריעה ועוד 350 ק”ג במהלך הגידול בפיזור מעל נוף הצמחים.
אורגניקום- זבל פטמים שעבר פסטור ביולוגי ב 70 מעלות למשך 48 שעות.
אסיף: בגיל 180 יום.
יבול ממוצע לכלל החלקה: כ-8 טון לדונם.
הניסוי כלל 3 טיפולים ב- 4 חזרות. כל חלקת טיפול כללה ערוגה אחת באורך 12 מטרים. 22.8 מ”ר.

טבלת הטיפולים

מועדי הטיפולים: ניתנו 3 טיפולים בסה”כ בגיל 75 יום, 95 יום, 115 יום מזריעה.

מועדי הטיפולים: ניתנו 3 טיפולים בסה”כ בגיל 75 יום, 95 יום, 115 יום מזריעה

הטיפולים יישומו באמצעות מרסס מוטורי ע”ג ערוגה אחת.
ליווי הניסוי: הרצל צליק – גד”ש, חלוצה.

תוצאות

תוצאות דיגום חלקות ניסוי KF בגזר אורגני בגד”ש חלוצה

תוצאות דיגום חלקות ניסוי KF בגזר אורגני בגד”ש חלוצה מאי 2007

במבחן סטטיסטי שנערך באמצעות תוכנת “openstat” נמצא הבדל מובהק בין הטיפולים לביקורת, לא נמצא הבדל מובהק בין שני מינוני ה-KF יתכן ויש צורך להגדיל את מרווח המינונים.

דיון

בניסוי נמצאה השפעה מובהקת לטיפולי ה-KF על יבול הגזר.

נראה כי המעבר לשימוש בזבלים אורגניים לא בשלים יפנה מקום למשפרי הזנה כדוגמת ה-KF לשיפור יבול ואיכות באמצעות השלמת ההזנה ויצירת איזון ביולוגי טוב יותר בקרקע.

נושא שיש מקום לשלבו במחקר מעמיק ומפורט יותר כדי שניתן יהיה להסביר בצורה טובה יותר את הסיבות להשפעת ה-KF שבניסוי זה הינו עובדה בלתי ניתנת לערעור.

לצפייה בסרטון בו חקלאים מדווחים על תוצאות השימוש ב-KF לחץ כאן

שתפו:

לקוחות יקרים, עקב המצב הבטחוני יתכן עיכוב במסירת משלוחים. אנו זמינים עבורכם בטלפון: 03-5407320 לכל שאלה.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ