מנגנון פעולת הדישון של תכשיר ביו אורגני

מדשאות

דשא של מנצחים

KF ואומנות אחזקת הדשא

גינון

השפעת תכשירי ה kf בגינון
השפעת תכשירי ה kf בגינון
קירות ירוקים ומצעים מנותקים

חקלאות

חקלאים מדברים KF
השפעת  kf על תמרים
השפעת  kf על אבטיחים
השפעת  kf על גודגדנים
השפעת  kf על ענבי מאכל
אבטיח עם KF – סיפור הצלחה!

השפעת KF-10 על גידול מלונים

השפעת תכשיר ה KF על גידול גזר