פיתוח מקורי המבוסס על חלק מרכיבי התכשירKF-10 . תכשיר המיועד באופן ספציפי לשילוב עם חומרי צמיחה ושמנים המיושמים בריסוס עלוותי להחלשת העוקץ לפני המסיק בזית.

התכשיר נבדק ונוסה בהצלחה בממשק החלשת העוקץ לפני מסיק הזית בשיטת ניעור הגזע. בטיפולים שנעשו במהלך עונת 2014 שולב תכשיר זה יחד עם שמן צמחי וחומר צימוח הורמונלי במינונים המקובלים לטיפולי החלשת עוקץ, ורוסס בממשק המקובל מספר ימים לפני מסיק הזיתים.

נמצא שכאשר הוחלף הדשן המינרלי בתכשיר KF-OLIVE בתערובת החומרים, פחת באופן משמעותי שיעור נשירת העלים בעת המסיק, ולא חלה עלייה בשיעור הפרי שנשאר על העצים.

תכשיר זה אינו רעיל, לא יוצר משקע ואינו צורבני. התכשיר מובא כנוזל, מסיס ונוח לשימוש.

הנחיות כלליות לשימוש:

ריסוס עלוותי:
200 – 120 / 1.2% – 0.8% ל’\ד’

ימי המתנה:
4 (בחירת נפח לכיסוי מלא של הנוף)