תכשירי חברת VGI מיועדים לסייע לחקלאי לקבל יבולים גבוהים ואיכותיים שנה אחרי שנה.
התכשירים ממשפחת ה KF מיוצרים בישראל, ממגוון של חומרי גלם מקומיים, ממקורות טבעיים בלבד.

שיפור צבע ועמידות בגידולי עלים ירוקים ובמדשאות

KF10 המיושם בריסוס עלוותי נקלט בקלות דרך עלי הצמח, ואינו צורבני או פיטוטוקסי. התכשיר מספק אנרגיה זמינה ומינרלים חיוניים למנגנוני יצירת הכלורופיל.
התוצאה המידית מתבטאת בצבע ירוק חזק וחיוני יותר.
חיזוק הכלורופיל תורם לייצור מוגבר של מוטמעים ולחיזוק הצמח.
לחלק מרכיבי התכשיר נודעת גם השפעה נמטוצידית.
שימוש סדיר ב KF 10 על מדשאות ישמר את הצבע הירוק של עלי הדשא, יתרום להתפתחות מערכת שורשים בריאה ומאוזנת וירסן גורמי קרקע מזיקים.

הקטנת סירוגיות יבולים

הנבה סירוגית של עצי פרי היא תופעה בה לאחר שנה של יבולי שפע עוקבת שנה של יבולי שפל.
תופעה זו מושפעת ממגוון גורמים ממשקיים, סביבתיים, גנטיים ופיזיולוגיים, ויש לה השפעה משמעותית על כלכליות של גידולים בהם נפוצה.
שמירה על הזנה מאוזנת במועדים נכונים תסייע לעץ להתאושש לאחר שנת יבולי שפע לקראת שנת ניבה חדשה.
שילוב התכשירים ממשפחת ה KF בהזנת עצי פרי וגפנים לפי עקרונות “הזה מוקדמת” חיוני לשמירה על קליטה מאוזנת של מינרלים ועל חלוקה מיטבית של תאי הצמח באברי השורש, הצימוח והפרי.

ייעול הדישון המינרלי ומניעת נזקי דישון עודף

אספקה של חומרי דישון בכמויות עודפות לגידולים חקלאיים מהווה סיכון סביבתי.
עודפי דשנים הנשטפים למקווי מים יוצרים בהם זיהומים המסכנים את בריאות האדם והחי.
צבירת מלחים שונים המובאים עם הדשן המינרלי או נוצרים בקרקע, פוגעת קשות בפוריות הקרקע וביכולת הצמחים לקלוט מינרלים חיוניים.
יישום התכשירים KF10 ו KF30 בכל ממשק גידול בתכנית הדישון המתאימה מאפשרים לצמחים לנצל מינרלים באופן אופטימלי, וכן לשפר את קליטתם דרך מערכות השורשים והעלווה. כך ניתן להימנע מדישון עודף, ולשמור על סביבה מאוזנת ובריאה.

שיפור התמיינות לפרי, מספר ענבים רב יותר בכל אשכול, אחידות בפריחה וחנטה

התכשיר KF 10 מהווה נדבך חשוב מאד בממשק הזנת גפנים לענבי מאכל.
ניסיון מצטבר של שני עשורים כמעט מלמד שהגפן מגיבה היטב לתוכנית הדישון הייחודית “הזנה מוקדמת”.
KF10 המיושם דרך מערכת ההשקיה בשלבי הפעילות האינטנסיביים של בית השורשים (לאחר הבציר ועם הלבלוב האביבי) תורם להתמיינות טובה לפרי ולהתעוררות אביבית אחידה וחזקה ולכושר משופר של העץ ליצירת מוטמעים ונשיאת יבול.
יישום התכשיר בריסוס בשלב המתאים של התפתחות האשכול תורם להתארכות האשכולות, לפריחה אחידה ולחנטה משופרת.
התוצאה של כל אלו תהיה יבול כללי משופר, רמות סוכרים גבוהות, מוצקות וצבע טובים וכן כושר השתמרות טוב על העץ, באחסון ועל המדף.

שיפור במצבן של חלקות הסובלות מעקות מתמשכות

מצבי חסר ועקה בצמחים יכולים להיווצר בהשפעת טווח רחב של גורמים סביבתיים:
תנאי טמפרטורה קיצוניים, תנאי רטיבות או יובש קיצוניים מחסור אקוטי בחומרי הזנה, עודף מלחים בקרקע, לחץ כבד של חרקים או בעלי חיים מזיקים ועוד.
התכשיר KF10 פועל ישירות על מנגנוני אספקת האנרגיה של תאי הצמח.
שימוש בתכשיר זה במצבי עקה (בעיקר כאלו הנגרמים עקב עודף או חוסר במים) יספק לתאי הצמח אנרגיה זמינה ויאפשר התאוששות משופרת.

איזון יחס ריבוי צמחי בגפנים ועצים נשירים

התכשיר KF10 פועל על מנגנוני החלוקה ואספקת האנרגיה בתאי הצמח וכן מזין אוכלוסיות מיקרואורגניזמים המועילים בקרקע.
כך פועל התכשיר על כל מערכי הצימוח ונשיאת הפרי, ותורם לאיזון בין צימוח יציב לכושר נשיאת פרי.

הקטנת תלות בחומרים כימיים לוויסות צימוח, שיפור התעוררות וחיזוק צבע

חקלאים המיישמים את התכשיר KF 10 עם טיפול בתכשירים מווסתי צמיחה מדווחים על חיזוק ההשפעות הרצויות של התעוררות משופרת ואחידה, אחידות בגודל הגרגר ושיפור בצבע.
בנוסף לאלו מדווח על מזעור ההשפעה הלא רצויה של פגיעה ביציבות הפרי ובכושר השתמרותו.

סגירת תפריט
×

עגלת קניות

ליצירת קשר ולקבלת ייעוץ