טיפולים לקידום הבשלה בענבים 2015, בקעת הירדן

הדפס עמוד זה

כללי: משק “לילך יבולים” במושב בקעות עוסק בגידול ענבי מאכל מהזנים “פליים” (בשטח פתוח) ו- SBS (בשטחים פתוחים ובחממות). במשק נעשה שימוש בתכשירי חברתVGI  מסוף שנת 2013.

בשנת 2015  נערכו במשק מספר תצפיות במטרה לאפיין ממשק אופטימלי להבאת הכרם לבציר תוך שימוש בתכשירים KF-10 ו-KF-Amino של חברת VGI ישראל. התצפיות נערכו ע”י המגדל במשק –  נאג’י בשאראת ובעל המשק – חיים שטארק, בליווי אנשי חברת VGI ישראל.

פליים:

 • כרם משנת נטיעה 2011 מטופל שנה שנייה ברציפות ב-KF-10 בממשק הטיפולים המומלץ ע״י VGI
 • יבול: 2014 5  טון\ד’
 • יבול: 2015 4  טון\ד’

בוצעה תצפית לבחון מספר ממשקי טיפול באתרל, שילוב אתרל ו-KF-10,  תכשיר KF-Amino ושילוב Amino +  KF-10

להלן סדר הטיפולים שבוצעו ב 21.5.15

 • טיפול משקי : 100 סמ”ק\ד KF-10 ‘+ 50 סמ”ק\ד’ אתרל.
 • טיפול ניסיוני 1: KF-Amino 100 סמ”ק\ד’.
 • טיפול ניסיוני 2: KF-Amino 200 סמ”ק לדונם.
 • טיפול ניסיוני 3: 2 KF-Amino 100 סמ”ק\ד’ +  KF-10 100 + סמ”ק\ד’.

בתאריך 25.5  בוצעה ביקורת ויזואלית:

נמצא שבטיפול ניסיוני מס’ 2 היו אחוזי שבירת הצבע טובים באורח בולט מול כל שאר הטיפולים )הערכה  50% מול  30%).  נמצא שבטיפול מס’  2  רמת הסוכר )בדיקת רפלקטומטר) הייתה גבוהה באורח משמעותי: 16.5-17 מול 14.5-15 בשאר הטיפולים.

לאור ממצאי הביניים הוחלט לבצע טיפול נוסף לפי סדר זה:

 • טיפול משקי: 200 סמ”ק\ד׳ KF-Amino + 50 סמ”ק\ד׳ אתרל
 • טיפול ניסיוני 1: (שורה 3 ממערב): KF-Amino 100 סמ”ק\ד׳
 • טיפול ניסיוני 2: (שורה 4 ממערב): KF-Amino 250 סמ”ק\ד׳
 • טיפול ניסיוני 3: (שורה 5 ממערב): KF-Amino 100 סמ”ק\ד׳ + KF-10 100 סמ”ק\ד׳

טיפול שני בוצע ביום ב-25.5
למקטע המשקי ניתן 100 אתרל+  200 אמינו. מצב הפרי מבחינה ויזואלית במקטע זה זהה כרגע למצב בטיפול 2: 200 אמינו + 250 אמינו. ענב חזק, מוצק, מאדים יפה. סוכר במשקי עדיין נמוך יותר-  לטיפול ניסיוני 2 יתרון לסוכר.

שאר שני הטיפולים הניסיוניים פחות חזקים – חל שיפור מאז ביקור קודם את עדיין לא מספיק חזק.

מסקנה:

הטיפול המוצלח ביותר טיפול ראשון אמינו 200 סמ”ק לדונם ב-30% שבירת צבע.
טיפול שני אמינו 250 + אתרל 100. בכרם החל בציר ב-23.5.15. צפי לסיום תוך 12 ימים.בתחילת חודש יוני בוצע טיפול שלישי: אמינו 300  סמ”ק\ד’ + אתרל 100. טיפול זה הביא את  שארית היבול בכרם למצב אופטימלי לבציר.
סה”כ נבצר יבול של 2.8 טון לדונם תוך 14 ימים.

טיפולים בחלקות SBS:

כל חלקות ה-SBS במשק זה מטופלות בתכשירKF-10  בממשק המומלץ ע”י VGI במהלך עונות 2014  ו-2015.
בוצע ריסוס KF-Amino במינון 500 סמ״ק לדונם בכל חלקות ה SBS ש”פ של לילך יבולים.
בכל חלקה הושארו שתי שורות לפיקוח. ע”פ דיווח המגדל בתאריך 23.6.15:
תוך ארבעה ימים מטיפול מובחנת צבירת סוכר מואצת ועליה של 5%  מ 14-15 ל 16-17, בעוד שבשורות הלא מטופלות קצב העלייה איטי יותר. כמו כן מובחנת צבירת צבע זהבהב של הגרגר, וכן עלייה ברורה בגודל הגרגר.
באחת מהחלקות הטיפול הבודד לא נתן את האפקט הנ”ל – כפי הנראה שילוב של יבול גבוה, אשכולות ארוכים והצללה חזקה מעכבים את צבירת הסוכר.
בתאריך 27.6.15 ניתן לחלקה זו טיפול נוסף ב-KF-Amino. הטיפול הנוסף הביא לאפקט המצופה ואפשר בציר של הפרי במצב אופטימלי.