כרם יין, מעלה צביה 2005

הדפס עמוד זה
נרי יצחקי (מדריך הארגון לחקלאות אורגנית), אורי אדלר מדריך לחקלאות אורגנית, בועז בן יעקב (מעלה צבייה), נטיע סולדר (דשן טוב), אביצור סלע (VGI).

כללי:
התצפית לבחינת דישון אביבי בשני זנים – חלקת מרלו במינון 5 ליטר לדונם וחלקת קברנה סוביניון במינון 3 ליטר לדונם.
הכרם הוא בן 7 שנים ונמצא בהנבה מלאה, עומד: 200 גפנים לדונם. זיבול יסוד 4 מ”ק קומפוסט שניתנו בסתיו 2004.

טיפולים: הדשן ניתן דרך מערכת ההשקיה, לשורות מטופלות לסירוגין, כאשר השורות בין השורות המטופלות מהוות את שורות הביקורת, התצפית נערכה בארבע שורות מטופלות, בחמש הגפנים האחרונות בכל שורה, בשתי החלקות בנפרד.
מינונים: חלקת המרלו קיבלה 5 ליטר דשן לדונם, בחמישה טיפולים של ליטר אחד לדונם, בין 19.4-16.6
חלקת הקברנה סוביניון קיבלה 3 ליטר לדונם באותה התקופה.
חזותית נצפתה התחזקות וצימוח עלווה רב יותר בחלקות הטיפול לעומת הביקורת, לא בוצעה מדידה כמותית של הצימוח אלא רק התרשמות חזותית.
מכל שורה נבצרו 2 גפנים אמצעיות, בהתאמה בין השורות המטופלות לביקורת אשר נשקלו בנפרד. הבציר בוצע בשני מועדים בהתאם לדרישות הייננים, שתי חזרות נבצרו ב-2 לספטמבר בעוד ששתי החזרות הנוספות ב-15 לספטמבר.
מועד בציר: 15.9.2005

 

בבציר השני נמצא יתרון של 275 קילו לדונם בחלקת המרלו בין השורות המטופלות לביקורת לעומת הבדלים לא משמעותיים בבציר הראשון.
בולטת ירידת היבול בזן מרלו בין הבציר הראשון לשני, בעוד שהיבול בזן קברנה נשאר יציב.
נראה כי ירידת המשקל בזן המרלו בעת ההמתנה לעלייה ברמת הסוכר הייתה פחותה בצורה משמעותית בשורות המטופלות לעומת הביקורת.

תוצאות מעבדה: ב- 31.8.2005 נאספו דגימות עלים לבחינת יסודות בשני חלקי העלה:

מסקנות:

נצפתה השפעה משמעותית על יבול המרלו, כ-275 קילו לדונם, המתבטאת באיבוד קטן יותר של המשקל בין הבציר הראשון והשני, בהמתנה לעלייה ברמת הסוכר. לעומת הקברנה, אשר לא נצפו הבדלים משמעותיים ביבול, אלא בצימוח העלווה.
יש יתרון לשורות המטופלות בבדיקות המעבדה, בחלק מן הפרמטרים, ומומלץ לחזור על הניסוי, עם יותר חזרות, על מנת לאשש את התוצאות.
לדברי המגדל נצפה יתרון בצימוח בחלקות שקיבלו את הדשן מוקדם יותר בתחילת העונה, כך שבעונה הבאה תוקדם תחילת יישום הדשן, ובנוסף תיבחן השפעת הדשן גם בריסוס עלוותי, בחודשי הקיץ.