תחום החקלאות

השם ביו-סטימולנטים מתייחס לקבוצות שונות של חומרים טבעיים, הידועים בכך שדי בכמות קטנה יחסית מהם, בכדי לשפר, להעצים ולהאיץ תהליכים מטבוליים טבעיים בקרקע וברקמות הצמח. ביו-סטימולנטים כוללים חומרים ממקור אורגני – צמחי או בע”ח, מינרלים שונים, בקטריות ופטריות. בחקלאות המודרנית נעשה שימוש הולך וגובר בחומרים אלה, לשיפור פוריות קרקע, לשיפור קליטת מינרלים, ולהגנה מפני מצבי עקה. חברת VGI היא מחלוצי תחום פיתוח וייצור ביו-סטימולנטים בישראל ובעולם כולו, והייתה מהראשונים לפתח תכשירים המורכבים ממגוון של רכיבים. גיוון הרכיבים הינו ייחודי לתכשירי VGI, מקנה להם טווח פעולה נרחב, ועושה אותם ליעילים עבור כל סוגי הצמחים, במגוון רחב מאד של תנאי סביבה וגידול.

דשנים כימיים הינם ע”פ הגדרתם מינרלים, המוספים לקרקע בכדי לענות על דרישות ההזנה של צמחים, ולספק להם את המינרלים הדרושים לחידוש רקמות, לצימוח ולהנבת פרי. לרוב דשנים אלו כוללים מקטעים מינרליים צרים וספציפיים. תכשירי VGI עשויים ממגוון רחב של רכיבים טבעיים ואורגניים, הערוכים בתרכובות אורגניות מקבוצות שונות ומגוונות: סטרולים, טנינים, אנטו ציאנינים, אוקסינים ועוד. תרכובות אלו משפיעות על ויסות התהליכים המטבוליים בצמח. יישום נכון של תרכובות אלה נותן השפעה חיובית, חיונית ומעצימה על כל תהלכי החיים בצמח, מביא לקליטה משופרת של מינרלים ולאצירת אנרגיה רבה יותר בתהליך הפוטוסינתזה, ומתבטא בצמח חיוני ופורה יותר.

הדשנים האורגניים, מקורם בעיקר בהפרשות בעלי חיים ובפסולות מתעשיית המזון, והם חומרים אורגניים העשירים במינרלי הזנה הנדרשים ע”י צמחים – בעיקר חנקן, זרחן ואשלגן. המינרלים בחומרים אלו קשורים בד”כ בתרכובות אורגניות, והפיכתם זמינים לצמח דורשת פירוק מלא או חלקי של תרכובות אלה. תכשירי VGI אינם כאמור דשנים המספקים מינרלים לצמחים, אלא חומרים התומכים ומעצימים את תהליכי החיים בצמח ובקרקע. שילוב של תכשירי VGI עם דשנים אורגניים יקל על פירוקם ועל הפיכת המינרלים שבהם לזמנים לצמח.

החומצות ההומיות נחשבות למשפחה של חומרים בתוך ענף הביו-סטימולטים. חומרים אלו מופקים בד”כ ממרבצי פחם, בתהליכים כימיים שונים של מיצוי והמסה, וכן נוצרים באופן טבעי בקרקע, בתהליכים איטיים וממושכים. לחומרים ההומיים יכולת לשפר את מבנה הקרקע ואת יכולתה לקלוט ולהחזיק מינרלים זמינים לצמחים. תכשירים ממשפחתKF אינם מכילים חומצות הומיות, אלא תרכובות אורגניות מהצומח. גם לתרכובות אלה נודעות השפעות של שיפור מבנה הקרקע והזמנת המינרלים שבה, וביחד עם זה תכונות רבות נוספות של חיזוק והעצמת מכלול התהליכים המטבוליים בצמח.

טיפול סתווי מיועד לסייע לצמח לחדש את רקמותיו ואת מאגרי האנרגיה שבו, לאחר סיום תקופת יצירת הפרי וגידולו. תזמונו הנכון של טפול זה משתנה בין סוגי עצים ובין ממשקי גידול. כעיקרון, יש לכוון את הטיפול לזמן בו תהליכי הצמיחה וההתחדשות הם הנמרצים ביותר. בעצים הנגזמים מי לאחר הקטיף מומלץ לבצע את הטיפול מייד לאחר הגיזום. בעצי פאי נשירים מומלץ לבצע את הטיפול בתחילת עונת הסתיו, עם התקצרות הימים והתקררות הלילות. זמן זה הוא בד”כ מועד של התחדשות צמיחה וכן של התמיינות אברי הפרי והצימוח לעונה הבאה.

משפחתKF מונה מספר תכשירים. סדרתKF-10/20/30 בנויה מהרכב אחיד של חומרי גלם כשההבדל בין שלושת התכשירים הוא בדרגות המיהול. יצרנו את הסדרה כדי להתאים כל תכשיר לשוק היעד: KF-20 הינו רכז המיועד בעיקר ליצוא, KF-10 תוארית לחקלאות, מתאים ליישום של 1 ליטר לדונם לחודש, KF-30 תוארית מותאם לגינון ביתי, לפי חישוב ממוצע של 1 ליטר לגינה של 250 מ”ר מדי חודש.

KF-Serfico תכשיר המשלב אצות מסוג מסוים, ושילוב של מיצוי צמחים מסוים המצוי אף הוא בסדרת KF 10/20/30. ייחודו של הסרפיקו הוא בכושר הפעולה הממוקד שלו בשיפור תהליכי השתרשות וחידוש צימוח.

KF-Amino הנו תכשיר המשלב מיצוי צמחים עם תרכיז חלבון בעל הרכב חומצות אמינו עשיר ומגוון. לתכשיר השפעה מיטיבה וממוקדת על צמחים בתנאים של עקות חום ויובש. השפעה זו באה לידי ביטוי ביכולת משופרת של הצמח לצבור סוכר ואנרגיה וכך משפיע יישום התכשיר על צבע של פירות ועל תכולת המינרלים שבהם, ובאופן כללי – תורם לאיכותם.

השפעה על יבול פרי ניתן להשיג ע”י הגדלת מספר הפירות ליחידת שטח ו/או ע”י הגדלת הפרי עצמו. השפעה על יבול ירק ניתן להשיג ע”י האצת הצימוח והגדלת מספר התאים. כאשר ניישם תכשיר ביו-סטימולנט בעל יכולת להאיץ ולהעצים תהליך מטבולי, בתחילתו של התהליך צמיחה או יצירה של פרי, תלך השפעת היישום ותגבר ככל שיגדל איבר הצימוח ו/או הפרי, שכן מספר התאים נקבע בשלב מוקדם של התפתחות האיבר. כאשר ניישם תכשיר ביו-סטימולנט לאחר חנטת הפירות, וע”י כך נשפר את יכולתו לקלוט מים ומינרלים, נשפר את כושרו להחזיק ולגדל מספר רב יותר של פירות, ולמתן את תהליך הדילול הטבעי.

תכשירי ה KF תורמים מסייעים ליצירת מערכת שורשים מסועפת וחיונית, משפעים על מבנה דופן תאי הצמח וכן על מנגנוני ויסות פעולת הפיוניות שבעלי הצמח. באופן זה משתפרת יכולת הצמח לקלוט ולהסיע ביעילות מים ברקמותיו, בתנאי סביבה קשים של חום, יובש יחסי ומליחות גבוהה בקרקע.

KFנקלט היטב ע”י הצמח גם דרך מערכת השורשים וגם ביישום עלוותי. טיפול דרך מערכת השורשים יהיה יעיל ברוב שלבי הגידול, ועדיף כאשר אין עדיין מספיק עלווה לקליטת התכשיר (בשלבי צימוח ראשונים בעצים לאחר התעוררות אביבית למשל), או כאשר תנאי הגידול אינם מאפשרים ריסוס (כמו למשל במטעים בהם תנועת המרסס עשויה להסב נזק לגידול). במרבית הגידולים המושקים בטפטוף מכריע השיקול התפעולי לטובת היישום למערכת השורשים, וזאת עקב היעילות, הפשטות והדיוק. במצבים מסוימים אפשר ואף עדיף ליישם בריסוס: כאשר אנו מעוניינים בהשפעה על הפרי עצמו, כאשר הקרקע רוויה במים והצמח סובל ממחסורים וכן כאשר מערכת ההשקיה אינה מותאמת ליישום של כמויות קטנות של חומר (מערכות השקיה בהמטרה).

יישום תכשיריKF מסייע כאמור לקליטה משופרת של מים מהקרקע, וכן תורם לחיוניות יצורי הקרקע המפרקים חומר אורגני למינרלים. תכשירי דישון כימי נספגים בתמיסת הקרקע ובאמצעותה עוברים לצמחים. ככל שמשתפרת יכולת הצמח לקלוט מים ולהסיעם ברקמותיו, משתפרת יכולתו לקלוט מינרלים. ככל שמשתפרת יכולת הפעילות של יצורי הקרקע מפרקי החומר האורגני, תעלה תכולת המינרלים בקרקע הזמינים לצמח, מבלי שנאלץ להוסיף עוד חומרי דישון כימי.

יישוםKF תורם לחיוניותה של מערכת השורשים ע”י יצירה מתמדת של שורשונים חדשים וחזקים, דרכם נקלטים מים ומינרלים. בדרך זו נוצר מעין “מעקף” טבעי לפעילות המזיקה של פטריות ומזיקי קרקע. בנוסף, חלק מרכיבי התכשירים ידועה השפעה של דחיית יצורי קרקע מזיקים מסוימים מאזור מערכת השורשים. כאשר הצמח שומר על חיוניותו לאורך זמן, מידת פגיעותו לנוכחות של גורמים מזיקים הולכת ויורדת.

תכשיריKF הם כאמור תערובת של מיצויי צמחים וחומרים אורגניים נוספים. המיצויים נעשים בנוזלים שונים (מים ואלכוהול), וכך החומרים הפעילים מומסים לתוך תמיסה הומוגנית, ונישאים הלכה למעשה ע”י הנוזל. מיצוק התכשיר ממצבו הנוזלי דורש אנרגיה רבה, ואינו ישים.

ניתן ליישם את תכשירי KF במשולב עם מרבית הדשנים המסחריים הקיימים כיום בשוק. יוצאים מן הכלל לעניין זה הם תכשירים בעלי רמת PH גבוהה מ 7.5 (בעיקר התכשירים ההומיים המסחריים)

תכשיריKF אינם צורבניים ואינם פיטוטוקסיים ועל כן יישום עודף אינו צפוי לגרום כל נזק לצמחים. יחד עם זאת, יישום עודף אינו יעיל ואינו נחוץ. המינונים המומלצים ע”י חברתVGI הם מינונים שהוכחו כאופטימליים מבחינת יעילות השאת היבול והרווח הנלווה הצפוי, אל מול עלות הטיפול. הוראות היישום והכמויות מופיעות על האריזה.

אכן. מנגנוני הפעולה של התכשירים כאמור אינם ספציפיים למין או לזן מסוים של צמחים, אלא פועלים על כל הצמחים העילאיים – בעלי מערכות השורשים המבצעים פוטוסינתזה. התכשירים מתאימים על כן לכלל הצמחים, בכל מערכות הגידול.

כעיקרון, עדיף להימנע מלהשהות KF בתוך תמיסת דישון כימי או אורגני. הנוהג המיטבי הוא ליישם את התכשיר ישירות אל הגידול, לבדו או במשולב עם תכשירים אחרים. אם עולה צורך תפעולי, ניתן להשהות את התכשירים בתוך תמיסת דישון לתקופה של עד 10 ימים, ולהקפיד כמידת האפשר על הצללה של מיכל התמיסה.

החשוב ביותר הוא לאחסן את התכשירים באריזתם המקורית, באזור מוצל ומאוורר ככל הניתן, ללא טמפרטורות חריגות (חום או קור).

כן. התכשירים עשויים רכיבים טבעיים בלבד, מרביתם רכיבים המתאימים למאכל אדם, וכולם ללא הנדסה גנטית. בכל תהליכי המיצוי והעיבוד של התכשירים לא נעשה שימוש בחמרים רעילים. עקב כך, התכשירים הנם בטוחים לסביבה ולבעלי חיים. עם זאת, יש לעשות בתכשירים שימוש ע”פ הנחיות התווית בלבד.

סגירת תפריט
×

עגלת קניות

ליצירת קשר ולקבלת ייעוץ