03-5407320

להנחיות פרטניות לכל גידול

03-5407320

להנחיות פרטניות

מעבר לחקלאות תומכת סביבה

מעבר לחקלאות תומכת סביבה

בעשורים האחרונים ממשלות, חברות וחקלאים פועלים לצמצם את כמות הכימיקלים המשמשים בחקלאות מתוך רצון להפחית את הנזק בתהליכי ייצור מזון על בריאות האדם והסביבה. חברת VGI הישראלית מתמחה בפיתוח וייצור תכשירי דישון ממקורות טבעיים, מסיעת לחקלאים בהגדלת היבולים תוך הפחתת השימוש בכימילקים מזיקים | אלון שפירא

מדיניות הפיתוח החקלאי הרווחת במרבית  מדינות העולם במאה השנים האחרונות שמה דגש  על שימוש בתשומות ובטכנולוגיה להגברת התפוקה החקלאית. כפועל יוצא מכך מרבית המזון בעולם מיוצר תוך שימוש בדשנים וחומרי הדברה כימיים, אנרגיה מדלקים פוסיליים, מיכון כבד ועוד שלל פיתוחים טכנולוגיים. מדיניות זו תורמת רבות  להעלאת התפוקה החקלאית ליחידת שטח. בעשורים האחרונים הולכות ומתבהרות גם תופעות  סביבתיות שליליות הנלוות לה, שהעיקריות הן:

  • זיהום מקווי מים בשאריות חמרי הדברה ועודפי דישון.
  • אובדן קרקעות פוריות עקב המלחה, הידוק וסחיפה לא מבוקרת.
  • אובדן מיני חי וצומח עקב הרעלות במעלה שרשרת המזון, עקב הסבת שטחים טבעיים לשטחי עיבוד ועקב צמצום המגוון הגנטי בייצור החקלאי.
  • פליטה מוגברת של גזי חממה לאטמוספירה עקב שימוש בדְלָקִים, עודפי דישון, הקטנת שטחי יער לטובת שטחי עיבוד וכן עקב פגיעה בכושרן של קרקעות חקלאיות להוות מבלע לגזי חממה.

לתופעות אלה השלכות כבדות על המתרחש  בעולמנו כיום ועל עתיד הדורות הבאים: התחממות גלובלית, שינויי אקלים אזוריים, אובדן  קרקעות פוריות ואובדן מינים. השלכות אלה קריטיות עבור רוב אוכלוסיית העולם, הנתונה במעגל קסמים אכזרי של נגישות פוחתת למשאבים  טבעיים, ומנגד תלות גוברת בהון לרכישת אמצעי  הייצור “המודרניים” המסבים נזק סביבתי.  בתחילת המאה הקודמת היו חקלאים, אנשי מדע  ואנשי רוח שחזו את ההשלכות השליליות הללו. הם  הביעו חשש שאימוץ נרחב של השיטות החדשות  יביא לפגיעה במקטע הביוטי של מערכות הייצור  החקלאי, לדלדול נרחב של קרקעות העולם ובעקבות זאת – לבעיות רעב ולמשברים כלכליים ותרבותיים רחבי היקף. הם הצביעו על צורך באימוץ מספר  עקרונות, שהעיקרי הוא:  טיפוח המקטע האורגני בקרקעות, טיפוח אוכלוסיות המיקרואורגניזמים המועילים, שימור ומחזור החומר האורגני כבסיס לשמירה  ארוכת שנים על פוריות ויציבות הקרקע החקלאית  כנכס היצרני החשוב ביותר.

בעשורים האחרונים ממשלות, חברות וחקלאים פועלים לצמצם את כמות הכימיקלים המשמשים בחקלאות מתוך רצון להפחית את הנזק בתהליכי ייצור מזון על בריאות האדם והסביבה.  כחלק ממגמה זו מתפתחת התפיסה שרואה במרחב החקלאי מרחב אקולוגי רב-תפקודי, המספק  לחברה שירותים סביבתיים נוספים מלבד ייצור  מזון: שטח פתוח, אוויר נקי, נוף ירוק, מבלע לגזי חממה ועוד. טיפוח קרקע פורייה ושימור מגוון  המינים מהווים בסיס למערכת אקולוגית בריאה ויציבה, וכך מאפשרים תלות מופחתת באמצעים  סינתטיים וכימיים לדישון ולהדברה. גם כאן קיים  מעגל קסמים אכזרי: הדברה כימית לא מבוקרת  פוגעת במזיקים וגם באויביהם הטבעיים. דישון  כימי אינטנסיבי מדכא את ייצורי הקרקע האחראים על מחזור החומר האורגני. כך, על אף תרומתו קצרת הטווח לחיוניות הצמח, נגרם נזק ארוך  טווח לפוריות הקרקע, ונתרמת תרומה משמעותית ביותר לגזי החממה.  חברת VGI היא חברה ישראלית, המתמחה  בפיתוח וייצור תכשירי דישון ממקורות טבעיים,  המסייעים לשבור את מעגל הקסמים הנ”ל. תכשירי  VGI פועלים על מנגנוני הצמיחה ואספקת האנרגיה של הצמחים, ומזינים את המיקרואורגניזמים  שבקרקע. התכשירים פותחו לפני ארבעה עשורים  בחולות סיני וסייעו לקבלת יבולי ירקות שופעים  בקרקע החולית. בשנים האחרונות מתגלה השפעתם החיובית של תכשירים אלה בממשקים שונים של חקלאות וגינון באזורים היבשים של ארצנו. בבקעת הירדן מסייעים התכשירים למגדלי  תמרים לקבל יבולים שופעים, תוך שימוש במים  מליחים ותוך הפחתה של 60% בכמויות הדישון  הנוסף. באצטדיון טרנר בבאר-שבע סייעו התכשירים להבאת כר הדשא לרמה בין-לאומית ולתחזוקה שוטפת ברמה גבוהה מאד, ללא כימיקלים  ותוך חיסכון במים.

שתפו:

לקוחות יקרים, עקב המצב הבטחוני יתכן עיכוב במסירת משלוחים. אנו זמינים עבורכם בטלפון: 03-5407320 לכל שאלה.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ