03-5407320

להנחיות פרטניות לכל גידול

03-5407320

להנחיות פרטניות

עגבניות לתעשייה, רמת דוד 2010

עגבניות לתעשייה, רמת דוד 2010

תצפית דישון עגבניות לתעשייה עם התכשיר KF-10

רקע

דישון עגבניות לתעשיה עם התכשיר KF 10 נבדק כאמצעי להעלאת היבול ושיפור איכות הפרי. דישון עגבניות לתעשיה עם תכשיר זה נבדק בעבר בגידול אורגני. בעבודה זו בוצע בדיקה בגידול אורגני ובגידול רגיל.

ייזום ותכנון: חגי רבן – VGI \ גד”ש העמק, רועי רבן – גד”ש העמק.
ביצוע טיפולים בשטח: יפתח חברון – גד”ש העמק.
אסיף יבול ורישום ממצאים: נטיע סולודר – “דשן טוב”, חגי רבן – גד”ש העמק \ VGI.

כללי:

התכשיר KF-10 ביו-סטימולנט מבית VGI, מיועד לשיפור הגדילה של הצמחים ולהגברת פוריות הקרקע. ניתן ליישמו בריסוס ובהשקיה. שימוש ב-KF-10 מומלץ כתוספת לדשנים מינרלים ואורגניים הניתנים לצמחים, לשיפור קליטת מינרלים מהקרקע ושיפור יכולת הצמח להסיעם.
התכשיר מכיל תרכיז מימי של צמחי בר שונים, מיצויי אצות, סוכרים, אנזימים וחלבונים ממקור טבעי. עיקר פעילות KF-10 נגזרת מקשת רחבה של חומרים טבעיים הבונים את התכשיר, ומהאינטראקציות בינם. אלו פועלים על הצמח ועל סביבת השורשים בכל אחד משלבי הגדילה, הצמיחה, חנטה ומילוי הפירות.
ניסיון יישומי מצטבר מהארץ והעולם, וכן ממצאי עשרות תצפיות וניסיונות, הוכיחו את התכשיר כיעיל להעלאת יבולים ושיפור איכויות תוצרת במגוון רחב מאד של גידולים. התכשיר מורשה לשימוש בחקלאות האורגנית בישראל, ותואם לדרישות כל הסטנדרטים הישימים בתחום האורגני.

ממצאי תצפיות בגידול עגבניות לתעשייה בקיץ 2010, גד”ש העמק:

בשטחי עגבניות לתעשיה בגד”ש העמק נערכו בקיץ 2010 שתי תצפיות:
1. השפעת טיפולי KF 10 על יבול עגבניות אורגניות.
2. השפעת טיפולי KF 10 על יבול עגבניות לא אורגניות

תיאור תצפית מס’ 1:
נתוני רקע לגידול: 63 דונם, זן: AB 2, תאריך שתילה: 11.4.2010, הזנה: 4 מ”ק\ד’ קומפוסט +500 ק”ג \ד’ “ביו N ” ביסוד, 25 ליטר\ד’ “ניפרט” בשתי מנות במהלך חודש יוני.
נתוני הטיפול: סך שטח מטופל 5.5 דונם, מולו שטח ביקורת המושקה באותו ברז, בגודל 15 דונם. לשטח הטיפול נתנו 3 טיפולים של 1 ליטר\ד’ כ”א דרך מערכת הטפטוף, החל מתחילת חנטה ועד שיא מילוי פרי בתאריכים: 17.5, 1.6, 28.6 .
אסיף: לבדיקת השפעת הטיפול על היבול נערך אסיף ידני בתאריך 27.7. בשטח המטופל נאספו 6 חזרות של 9.6 מ”ר כ”א, ומולן מספר זהה של חזרות בגודל זהה, בשטח הביקורת. החזרות נבחרו באופן אקראי ביום האסיף. יבול כל חזרה נשקל מיד עם האסיף.
אסיף מסחרי בחלקה נערך בתאריך 1.8.2010, יבול מסחרי ברוטו: 11.3 טון לדונם.

תיאור תצפית מס’ 2:
נתוני רקע לגידול: 105 דונם, זן: H9780, תאריך שתילה: 11.4.2010, הזנה: 4 מ”ק\ד’ זבל חצרות + תוספת 25 יחידות חנקן + 5 יחידות זרחן במהלך הגידול, ע”י דשנים מינרלים מסחריים, דרך ההשקיה.
נתוני הטיפול: סך שטח מטופל 50 דונם, מולו שטח ביקורת המושקה באותו מהלך השקיה, בגודל זהה. לשטח הטיפול נתנו 2 טיפולים של 1 ליטר\ד’ כ”א דרך מערכת הטפטוף, החל מתחילת חנטה ועד שיא מילוי פרי בתאריכים: 18.5, 7.6.
אסיף: לבדיקת השפעת הטיפול על היבול נערך אסיף ידני בתאריך 2.8. בשטח המטופל נאספו 6 חזרות של 9.6 מ”ר כ”א, ומולן מספר זהה של חזרות בגודל זהה, בשטח הביקורת. החזרות נבחרו באופן אקראי ביום האסיף. יבול כל חזרה נשקל מיד עם האסיף.
אסיף מסחרי בחלקה נערך ב 3.8.2010. יבול מסחרי ברוטו: 12.1 טון לדונם

ממצאי התצפיות:

תצפית מס’ 1 – טיפול 3 ליטר\ד’ KF 10 בגידול אורגני.

בניתוח סטטיסטי נמצא הבדל מובהק בין הטיפולים במבחן Neuman-Keuls

יבול ממוצע בחזרות השטח שטופל ב KF 10: 15.17 ק”ג\מ”ר.
יבול ממוצע בחזרות השטח הלא מטופל: 13.26 ק”ג\מ”ר.

תצפית מס 2 – טיפול 2 ליטר\ד’ KF 10בגידול קונוונציונלי

בניתוח סטטיסטי נמצא הבדל מובהק בין הטיפולים במבחן Neuman-Keuls

יבול ממוצע בחזרות השטח שטופל ב KF 10: 13.5 ק”ג\מ”ר
יבול ממוצע בחזרות השטח הלא מטופל: 12.18 ק”ג\מ”ר.

תרומת תוספת היבול שהתקבלה בחלקות הטיפול להכנסה לדונם (בניקוי 10% פחת):

בגידול אורגני: 732.9375 ₪\דונם.
בגידול קונוונציונלי: 387.5242 ₪\דונם

שתפו:

לקוחות יקרים, עקב המצב הבטחוני יתכן עיכוב במסירת משלוחים. אנו זמינים עבורכם בטלפון: 03-5407320 לכל שאלה.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ