עגבניות תעשיה, חפציבה, 2006

הדפס עמוד זה

הניסוי בוצע על ידי משה זאבי, שאול גרף, רפאל קריגר, סיכם את הניסוי לחוברת VGI אורי אדלר.

שיטות:

הניסוי בוצעה באביב 2006 בשדה עגבניות תעשייה של קיבוץ חפציבה.
נבדקו KF-10 שלושה ליטר לדונם, שבח 200 חמישה ליטר לדונם, אורגניות 3- 300 ק”ג לדונם וביקורת לא מטופלת.
ביסוד קיבלה החלקה 3 מ”ק קומפוסט.

תוצאות:

אף כי לא התקבל הבדל מובהק בין הטיפולים והחלקה נפגעה גם מעלקת נראית מגמת שיפור ביבול בתגובה לטיפולים הזנה במהלך הגידול. תוספת יבול של כמעט 2 ק”ג למ”ר שהיא שוות ערך לכ- 2 טון לדונם שהינה משמעותית לרווחיות הגידול וכשמגמה זו מצטרפת לסדרה של ניסויים ניתן לשער בסבירות גבוהה כי לתוספי ההזנה משמעות חיובית על היבול.
בניסוי זה מוביל טיפול KF אף שעקב השונות בשטח ההבדלים בין הטיפולים אינם מובהקים סטטיסטית ולכן לכאורה כל תוצאות הטיפולים זהה.

לסיכום:

גם ניסוי זה מראה תגובה חיובית לטיפול ב-KF שנראה אף עדיף על הטיפולים השונים.
כשבשיקול כולל שימוש ב-3 ליטר KF עלותו כ 180 ₪ לדונם והוא מניב בניסוי זה תוספת של כ-2 טון (לא מובהק). תוצאה זו מחוזקת בתוצאות מניסויים נוספים שגם בהם נתקבלה תוצאה דומה ולכן בסבירות גבוהה ניתן לומר כי לטיפולי KF יש תרומה משמעותית ליבול העגבניות.
*לציין כי כל החלקה המסחרית, אשר בה בוצע הניסוי, קיבלה, כולל שטח הניסוי, טיפול של KF 1 ליטר לדונם, מה שייתכן והשפיע על תוצאות הניסוי.