פרוטוקול ליישום KF בגידול אבוקדו:

הדפס עמוד זה

 

 

 

 

 

 

  • בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול תחילת פריחה ב KF SERFICO