פרוטוקול ליישום דשן KF בגידול מנגו:

הדפס עמוד זה
מנגו (Mangifera indica), יליד האיזורים הטרופיים של בורמה ומזרח הודו. מדובר בעץ אטרקטיבי ורחב, טוב לנופים ולצל, וגולת הכותרת – פירות המנגו המניבים והטעימים.

דישון עצי מנגו, לצד טיפול כללי ונטיעה נכונה יעניקו לך את הסיכוי הטוב ביותר לגדל עץ שופע בפירות טעימים ועסיסיים. השאלה היא, איך לדשן מנגו?

דשן KF מתאים במיוחד לגידול מנגו והוכח אמפירית ככזה המגדיל משמעותית את תנובת העץ. על מנת שתוכל להפיק את המיטב מהדשן, יצרנו פרוטוקול מסודר לדישון המנגו. הפרוטוקול כולל מועדים לדישון, תכשירים, מינונים ושיטות יישום על מנת שתקבלו את מירב הכמות ומירב האיכות.

פרוטוקול ליישום KF  בגידול מנגו

מועד יישוםתכשירמינון ל’\ד’שיטת יישוםהערות
תחילת פריחהKF 101הגמעה\ריסוסניתן לשלב ריסוס עם מניעת מחלות
שיא חנטהKF 101הגמעה 
21 ימים מטיפול קודםKF 101הגמעה 
21 ימים מטיפול קודםKF 101הגמעה 
10 ימים לפני קטיףKF 10+ KF AMINO0.5+0.5ריסוסטיפול אופציונלי לשיפור צבע ציפת פרי ומוצקות
אמצע אוקטוברKF 101הגמעה\ריסוסבשילוב ריסוסי מיקרו אלמנטים

 

  • בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול תחילת פריחה ב-KF SERFICO
  • בכל שלב בעונה בו מתבצעים ריסוסי הזנה עלותיים מומלץ לשלב 0.5 ליטר לדונם KF-10 בכל יישום.