03-5407320

להנחיות פרטניות לכל גידול

03-5407320

להנחיות פרטניות

פתרון בעיות באמצעות חשיבה יצירתית ותכשירים רב תכליתיים

פתרון בעיות באמצעות חשיבה יצירתית ותכשירים רב תכליתיים

מסיק הזית במטעים מסחריים מהווה מרכיב נכבד בסעיף ההוצאות של הגידול. עלות של מסיק ידני יכולה להגיע ליותר מ-70% מערך הפדיון על התוצרת. מסיק ממוכן מצמצם עלויות ומגדיל את ההכנסה לחקלאי, שכן מאפשר מסיק של שטחים נרחבים ללא תלות בכח אדם רב. שיטות למסיק במנערי גזע מכניים לצד שינויים במרווחי נטיעה ועיצוב העץ פותחו למטרה זאת. מסיק בשיטת ניעור הגזע נחשב לפעולה מכנית אגרסיבית למדי. הניעור מביא לבלאי מואץ של מיכון ולפגיעה בגזעי העצים ובעלווה. כך עשוי להפגע פוטנציאל היבול של העונה הבאה.

מטע זיתים לפני ניעור

כמות הפרי שנשארת על העץ בזנים אחדים ובתלות בעונת המסיק, עלולה להיות רבה (20% ומעלה מהיבול). החלשת עוקץ באמצעות יישום תכשירים משחררי אתילן מקטינה את הכוח אותו יש להפעיל על הפרי כדי לנתקו מהעץ. פעולה זו נוסתה רבות במטרה לשפר את יעילות הניעור ולהגדיל את שיעור היבול שנמסק, אולם בהצלחה חלקית.

שונות רבה בתגובה של זנים ובין עונות, ואפילו בטיפולים דומים בחלקות שונות צוינה בעבודות רבות. בנוסף לכך, יישום אתילן ליצירת רקמת ניתוק בפרי היה פחות יעיל בזנים שנמסקים בהבשלה ירוקה. תופעה מדאיגה בכל האסטרטגיה של ניתוק באמצעות יישום תכשירים משחררי אתילן היא שיעור גבוה של נשירת עלים. הנשירה פוגעת לבסוף בפוטנציאל נשיאת היבולים בשנה העוקבת.

בכדי להקטין את שיעור נשירת העלווה פותח שילוב של תכשירים: תכשיר משחרר אתילן, שמן מינרלי ודשן עלוותי כימי (MKP). שילוב זה סייע לצמצם את פגיעת שחרור האתילן בעלווה, אך לא מנע אותה לחלוטין. עבור מגדלים רבים נחשבה השיטה כהימור מסוכן: שיפור יעילות המסיק מול פגיעה בפוטנציאל היבול לשנה הבאה.
יישום תכשירים משחררי אתילן מקובל כמאיץ הבשלה בגידולי פרי נוספים, בעיקר בענבי מאכל. מגדלים המשתמשים בטיפול זה מודעים גם למגבלותיו: החלשת מוצקות הפרי.

ביו-סטימולנט KF-OLIVE

חברת VGI היא יצרנית ישראלית של תכשירי הזנה ביו-סטימולנטים. מוצרי החברה נמכרים בישראל ובארה”ב. בזכות ניסיון מצטבר של מגדלי ענבי מאכל מארה”ב וישראל, נצבר ידע על שילוב תכשירים משחררי אתילן יחד עם הביו-סטימולנטים. שילוב זה אפשר למגדלים להפיק תועלת משחרור האתילן המואץ ללא פגיעה ברקמות הפרי. משמעות הדבר: הביו-סטימולנט מזער את ההשפעה הלא רצויה של שחרור האתילן על רקמות הצמח והפרי.
מצוידים בידע הזה, פנו אנשי הפיתוח של VGI להתמודד עם תחום טיפולי החלשת העוקץ בזית. הדשן הכימי שבפורמולה המקובלת להחלשת העוקץ, הוחלף בתכשיר אורגני המופק מביו-סטימולנט. תצפיות ראשונות נערכו בשנת 2013, ובהם נבדקה השיטה, ונמצא כי איננה מזיקה לעץ בשום אופן ויעילה לפחות כמו השיטה המקובלת.

נשירה פחותה בהרבה של עלים

בשנת 2014 בוצע ניסוי במספר מינונים, בו נבדקה הפורמולה המקובלת מול הפורמולה המכילה ביו-סטימולנט. נמצא, שבעצים שרוססו בפורמולה שהכילה ביו-סטימולנט הייתה נשירה פחותה בהרבה של עלים מאשר בעצים שרוססו הפורמולה שהכילה דשן כימי. שיעור הזיתים שנותרו על העץ היה דומה בשתי הפורמולות.

משמעות הממצאים הללו הם:

יעילות זהה במסיק תוך שמירה טובה בהרבה על חוסן העץ ועל פוטנציאל הניבה לשנה הבאה. במבחן העלות נמצא ששתי הפורמולות זהות מבחינת העלות ליחידת שטח. הפורמולה עם הביו-סטימלנט נמצאה נוחה יותר ליישום שכן מצריכה כמות תכשיר קטנה יותר, והימנעות מהצורך להמיס דשן כימי מוצק.

שתפו:

לקוחות יקרים, עקב המצב הבטחוני יתכן עיכוב במסירת משלוחים. אנו זמינים עבורכם בטלפון: 03-5407320 לכל שאלה.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ