שעועית קונבנציונלית מחניים, 2007

הדפס עמוד זה
נטע, אריק חן, נטיע סולודר

כללי:

חלקת ניסוי סומנה עם 6 חזרות מטופלות ו-6 חזרות לביקורת, בשדה שעועית בקיבוץ מחניים.
9.9.2007– בגיל שבועיים טיפול ראשון במרסס גב בריכוז של 7% (כפול מהמלצה לעבודה).
25.9.2007– בתחילת חנטה טיפול שני במרסס גב בריכוז 7%.
התוצאות בטבלה של משקל פרי שעועית קטוף מ 50- צמחים לכל חזרה, בסה”כ 6 חזרות מטופלות ו-6 חזרות ביקורת.
50 צמחים שווה ערך ל 2- מ”ר.
הקטיף הידני של הניסוי בוצע ב 20.10.2007- , יום לפני הקטיף של כל השטח.

סיכום:

נתקבל יתרון של כ-150 גרם למ”ר שהוא שווה ערך ל-150 ק”ג לדונם.
יתרון של 8.9% של המטופל על הביקורת.