טבלה לריכוז השלבים ומועדי יישום לתכשיר KF10 .

שלב הצמח

ימים מתחילת הגידול

ימים לכול שלב

אופן היישום

מינון מומלץ

הערות

התבססות

1-50 יום

50-60 יום

במערכת ההשקיה

1 ליטר  לדונם  X 2 סה”כ 2 ל’\ד’ ב60 ימי גידול ראשונים

יישום ראשון עם שתילה ושני עם חנטות ראשונות .

התפתחות

50-80יום

20-30 יום

בהשקיה

1ליטר  לדונם

בשלב גדילת הפרי

הבשלה

80-100יום

20-30 יום

בהשקיה

1  ליטר  לדונם

בתחילת ההבשלה הירוקה

 בכל שאלה ניתן לפנות לצוות השדה של V.G.I .

סגירת תפריט
×

עגלת קניות

ליצירת קשר ולקבלת ייעוץ