המלצות כלליות ליישום בכרם ענבי מאכל:

בתכשיר   KF 10 נעשה שימוש נרחב בכרמי ענבים למאכל בעולם ובארץ מאז אמצע שנות ה-90′. בכרמים בהם מיושם התכשיר מדווח על יתרונות כדלהלן:

  • התמיינות טובה יותר, מספר ענבים רב יותר בכל אשכול.
  • אחידות רבה יותר בתוך האשכולות.
  • מוצקות וצבע טובים יותר של הפרי, שיפור בחיי המדף.
  • שיפור ניכר של חלקות שסבלו מעקות מתמשכות.
  • צימוח וגטטיבי חיוני ומאוזן.
  • יבולים משופרים (במקרים מסוימים מעל 30%).

כמות ל’\ד’

שיטה

תוכנית יישום בזני תחילת עד אמצע עונה (SBS, 108, סופריור, תומפסון)

1.5

לשורשים

כשבועיים לפני לבלוב.

1

ריסוס

יציאה מלאה של אשכולות\שריגים באורך 12 – 14 ס”מ

1

לשורשים

סיום חנטה

1

לשורשים

תחילת בוחל

1.5

לשורשים

לאחר סיום בציר

תוכנית לזנים אדומים : פליים, רד גלוב

1.5

לשורשים

שלושה שבועות לפני לבלוב

1

ריסוס

שריגים באורך 12 – 14 ס”מ

1

לשורשים

סוף  חנטה

1

לשורשים

כעבור 21 ימים

סמ”ק\ד’ 80

ריסוס

טיפולים לאחר יישום אתרל (אופציונאלי, רלוונטי רק לזנים אדומים)

1.5

לשורשים

לאחר סיום בציר

להשגת תוצאות מיטביות:

– מומלץ לחלק את מנת הדישון לתקופה שבין חנטה לבציר למנות שבועיות: 2 או 3 ליטר לדונם בחלוקה למספר השבועות שבין סיום חנטה עד שבועיים לפני בציר.
– יש ליישם את התכשיר בהתאם הנחיות היצרן והוראות התווית

– מומלץ לפנות לצוות המקצועי של החברה לקבלת ליווי מקצועי, קביעת מועדי יישום מיטביים לכל חלקה וכן המלצות שילוב אופטימלי של ה KF 10 עם טיפולי דישון וחמרי צמיחה בכרם.

סגירת תפריט
×

עגלת קניות

ליצירת קשר ולקבלת ייעוץ