תוכנית לעגבניות בתעשייה

הדפס עמוד זה

טבלה לריכוז השלבים ומועדי יישום לתכשיר KF10 .

שלב הצמח ימים מתחילת הגידול ימים לכול שלב אופן היישום מינון מומלץ הערות
התבססות 1-50 יום 50-60 יום במערכת ההשקיה 1 ליטר לדונם X 2 סה”כ 2 ל’\ד’ ב60 ימי גידול ראשונים יישום ראשון עם שתילה ושני עם חנטות ראשונות.
התפתחות 50-80 יום 20-30 יום בהשקיה 1 ליטר לדונם בשלב גדילת הפרי
הבשלה 80-100 יום 20-30 יום בהשקיה 1 ליטר לדונם בתחילת ההבשלה הירוקה

בכל שאלה ניתן לפנות לצוות השדה של V.G.I .