תוכנית לעצי פרי נשירים

הדפס עמוד זה

מתווה כללי:

תכנית ההזנה תתחיל מיד אחרי הקטיף של יבול השנה הקודמת – בחודשי הסתיו\חורף מוקדם. טיפול זה הינו חיוני ומטרתו השבת האנרגיה לרקמות הצמח.
עם תחילת צימוח אביבי\הנצת עלים בנשירים בעונת האביב – יינתן טיפול שני.
עם תחילת חנטת פירות יינתן טיפול שלישי.
לאחר החנטה עם תחילת מילוי הפרי יינתן טיפול רביעי.
כמות הדשן הכוללת של ה KF לשימוש במשך שנה שלימה יהיה 5-6 ליטר לדונם: 1.5-2 ליטר\דונם בטיפול הראשון, ושאר הכמות במהלך עונת הגידול –מאביב לאסיף.
יישום KF10 דרך מערכת ההשקיה, הוא יעיל ופשוט. יחד עם זאת, בעצי פרי מומלץ לשלב גם טיפול עלוותי בשלבי מילוי הפרי, לאחר החנטה.

 

תוכנית ליישום בעצי פרי נשירים

תחילת לבלובחודש פברואר1.5 ל’\ד’ דרך מערכת ההשקיה.
גמר פריחה1 ליטר לדונם דרך מערכת ההשקיה
גמר חנטה1 ליטר\דונם בריסוס עלוותי
כעבור 14 יום1 ליטר לדונם דרך מערכת ההשקיה
לאחר סיום קטיף בכל הזנים1.5 ליטר\דונם דרך מערכת השקיה