תוכנית לתמרים

הדפס עמוד זה

מתווה כללי:

תכנית ההזנה תתחיל לאחר סיום הגדיד בחודשי הסתיו\חורף מוקדם. מטרת טיפול זה היא השבת האנרגיה לרקמות הצמח.
עם תחילת האביב יחלו טיפולים סדירים במירווחים חודשיים.
כמות הדשן הכוללת של ה KF לשימוש במשך שנה שלימה יהיה 5-6 ליטר לדונם: 1.5-2 ליטר\דונם בטיפול הראשון, ושאר הכמות במהלך עונת הגידול –מאביב לאסיף.
יישום KF10 דרך מערכת ההשקיה, הוא יעיל ופשוט.
בתמר אין צורך בטיפולים עלוותיים. ניתן לתגבר את המנה הניתנת בחודשים מרץ עד מאי, עד 1.5 ליטר לדונם לטיפול. להלן המתווה המומלץ:

חודש נובמבר מרץ אפריל מאי יוני יולי
ליטר לדונם 2 1 1 0.5 0.5 0.5