תכניות ליישום KF 10 בגידולי ירקות שונים

הדפס עמוד זה
הגידולשיטת יישוםמועדיםכמויות
אבטיח ומלוןדרך מערכת השקיה
 1. סיום חנטה\פרי בגודל לימון,
 2. כעבור 14 יום
 3. כעבור 21 יום
0.6 – 0.8 ליטר\דונם לטיפול
גזרריסוס עלוותיטיפול ראשון ב7 עלים, אחריו שני טיפולים בהפרש 21 ימים1 ליטר\דונם לטיפול
בצל (לגידול יבש)ריסוס עלוותי
 1. 2-3 עלים
 2. 4-5 עלים
 3. 6-7 עלים
1 ליטר\ד’ לטיפול
פלפל ועגבניות בחממהמערכת השקיה
 1. עם שתילה
 2. עם חנטת גל ראשון
 3. המשך טיפולים עוקבים כל 30 ימים
1 ליטר\ד’ לטיפול, עד 6 טיפולים למחזור גידול
ירקות ירוקים ותבליניםמערכת השקיה\ריסוס
 1. עם שתילה דרך המים
 2. כל 15 ימי גידול בריסוס
1 ליטר לדונם בטיפול ראשון. 0.2-0.5 ליטר\ד’ בטיפולי הריסוס העוקבים