תכנית לענבי מאכל

הדפס עמוד זה

המלצות כלליות ליישום בכרם ענבי מאכל:

  • התמיינות טובה יותר, מספר ענבים רב יותר בכל אשכול.
  • אחידות רבה יותר בתוך האשכולות.
  • מוצקות וצבע טובים יותר של הפרי, שיפור בחיי המדף.
  • שיפור ניכר של חלקות שסבלו מעקות מתמשכות.
  • צימוח וגטטיבי חיוני ומאוזן.
  • יבולים משופרים (במקרים מסוימים מעל 30%).

 

תוכנית יישום בזני תחילת עד אמצע עונה (SBS, 108, סופריור, תומפסון)

כמות ל’\ד’ שיטה תוכנית
1.5 לשורשים כשבועיים לפני לבלוב.
1 ריסוס יציאה מלאה של אשכולות\שריגים באורך 12 – 14 ס”מ
1 לשורשים סיום חנטה
1 לשורשים תחילת בוחל
1.5 לשורשים לאחר סיום בציר

 

תוכנית לזנים אדומים : פליים, רד גלוב

כמות ל’\ד’ שיטה תוכנית
1.5 לשורשים שלושה שבועות לפני לבלוב
1 ריסוס שריגים באורך 12 – 14 ס”מ
1 לשורשים סיום חנטה
1 לשורשים כעבור 21 ימים
סמ”ק\ד’ 80 ריסוס טיפולים לאחר יישום אתרל (אופציונאלי, רלוונטי רק לזנים אדומים)
1.5 לשורשים לאחר סיום בציר

להשגת תוצאות מיטביות:

  • מומלץ לחלק את מנת הדישון לתקופה שבין חנטה לבציר למנות שבועיות: 2 או 3 ליטר לדונם בחלוקה למספר השבועות שבין סיום חנטה עד שבועיים לפני בציר.
  • יש ליישם את התכשיר בהתאם הנחיות היצרן והוראות התווית
  • מומלץ לפנות לצוות המקצועי של החברה לקבלת ליווי מקצועי, קביעת מועדי יישום מיטביים לכל חלקה וכן המלצות שילוב אופטימלי של ה KF 10 עם טיפולי דישון וחמרי צמיחה בכרם.