03-5407320

להנחיות פרטניות לכל גידול

03-5407320

להנחיות פרטניות

תכשיר KF-OLIVE בהחלשת עוקץ בזית, 2014

תכשיר KF-OLIVE בהחלשת עוקץ בזית, 2014

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

תכשיר KF-OLIVE בהחלשת עוקץ בזית

רקע כללי:

בוצעה תצפית בשימוש ב- KF-OLIVE בהחלשת עוקץ בזית, שמטרתה לבדוק השפעת נפחי תרסיס שונים והרכבי חומרים שונים על ממשק. נבדקו שלושה נפחי תרסיס ושני חומרי דשן המהווים חלק מהרכב התכשירים: תכשיר
הזנה מינרלית Nutrivant Olivie ותכשיר הזנה אורגני KF-OLIVE . נבדקה השפעת הטיפולים השונים על אחוז הפרי שנמסק בשיטת ניעור הגזע, וכן על כמות העלים שנשרה במהלך הניעור.
תיכנון התצפית: ד”ר אדולפו לוין – מיג”ל, חגי רבן – גד”ש העמק, VGI ישראל. ביצוע: גד”ש העמק.
מועדים: מועד טיפול 23.9.2014 מועד מסיק 1.10.2014 . זן: אסקל, מטע רמת דוד של גד”ש העמק.
בחלקה אותרו 6 בלוקים של 33 עצים כל אחד, בשלושה בלוקים נבדק השילוב של KF + אתרל + שמן דימול
בשלושה נפחי תרסיס, ובשלושה בלוקים נוספים נבדק השילוב המקובל של נוטריוונט + אתרל + שמן דימול
בשלושה נפחים. הריסוסים בוצעו במרסס מדגם “אוהד”.

פירוט הטיפולים בהחלשת עוקץ בעצי זיתים:

x1 נוטריוונט 3% + אתרל 0.1% + דימול 0.5% נפח 180 ל’\ד’
x2 נוטריוונט 3% + אתרל 0.1% + דימול 0.5% נפח 145 ל’\ד’
x3 נוטריוונט 3% + אתרל 0.1% + דימול 0.5% נפח 100 ל’\ד’
y1 קיי אף 1% + אתרל 0.1% + דימול 0.5% נפח 180 ל’\ד
y2 קיי אף 1% + אתרל 0.1% + דימול 0.5% נפח 145 ל’\ד
y3 קיי אף 1% + אתרל 0.1% + דימול 0.5% נפח 100 ל’\ד

מתוך כל חלקת טיפול נמסק רצף של 7 עצים ע”י מנערת מדגם “בררדנוצ’י טורנדו”, בשני פולסים של ניעור 6 שניות כ”א, ובסיוע 2 חובטים. מכל רצף נשקל הפרי וכן נשקלו העלים שנשרו על גבי היריעה המהלך הניעור. לאחר סיום עבודת המנערת נמסק באופן ידני ונשקל הפרי שנותר על העצים.

ממצאים:

טיפול משקל פרי ניעור משקל עלים משקל פרי נותר על העץ % פרי נותר
X1 240 12 24 9.09090909
X2 246 10.3 22.6 8.41399851
X3 217 5.7 22.4 9.35672515
Y1 221 5.6 21.2 8.75309661
Y2 259 4.6 29 10.0694444
Y3 229 4.2 18.2 7.36245955

להלן המגמות העולות ממצאי התצפית KF-OLIVE בהחלשת עוקץ בזית:

  • הטיפולים בנפח הגבוה ביותר הביאו לנשירת העלים המשמעותית ביותר, בשני הרכבי החומרים שנבדקו, וללא הבדל משמעותי בשיעור הפרי שנותר על העץ.
  • ככל שירד נפח התרסיס חלה ירידה בשיעור העלים שנשרו בניעור.
  • בטיפולי ה Y, בהם הוחלף תכשיר הנוטריוונט ב-KF, ניכר שבממוצע שיעור נשירת העלים נמוך משמעותית מאשר בטיפולי ה X (ממוצע 9.3  ק”ג בטיפולי ה  X מול 4.8 ק”ג בטיפוליY  ). בטיפולי ה X נצפתה השפעה משמעותית יותר של נפח התרסיס הגבוה על שיעור נשירת העלים.
  • שיעור הפרי שנותר על העצים לא השתנה משמעותית בהרכבים השונים.
  • בטיפולי ה X נצפה שיעור גבוה יותר של פרי ירוק מצומק. שיעור זה לא כומת.

כביקורת לתצפית זו נדגמו 7 עצים שנמסקו במהלך המסיק המסחרי בחלקה:
235ק”ג פרי, 8 ק”ג עלים ו 27 ק”ג פרי נותר (10.3%) . במסיק הביקורת לא הייתה בקרה על מספר הפולסים ומשך זמן הניעור.

סיכום:

ע”פ ממצאי תצפית זו, החלפת התכשיר נוטריוונט בתכשיר KF-OLIVE של חברת VGI תרמה באופן משמעותי לשמירה על עלוות העצים במהלך הניעור, תוך שמירה על יעילות המסיק והורדת הפרי.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

שתפו:

לקוחות יקרים, עקב המצב הבטחוני יתכן עיכוב במסירת משלוחים. אנו זמינים עבורכם בטלפון: 03-5407320 לכל שאלה.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ