03-5407320

להנחיות פרטניות לכל גידול

03-5407320

להנחיות פרטניות

תצפית KF-10 בגידול מנגו – אשדות יעקב 2021

תצפית KF-10 בגידול מנגו – אשדות יעקב 2021

רקע

מטע מנגו מהזנים שלי, נעה וקיט בדרום עמק הירדן, בשיפוליים המזרחיים של רמות יששכר. המטע ניטע בשנת 2011. ובשלוש השנים האחרונות נצפו במטע התגברות של תופעות התנוונות והתייבשות של ענפים. המגדל החליט לבדוק כיצד ישפיע טיפול במספר סוגים של תכשירי ביו סטימולנטים על חיוניות העצים מטע ועל היבולים.

טיפולים

  • טיפול משקי רגיל לכלל המטע (דישון מינרלי + ברזל).
  • טיפול משקי רגיל + ביו סטימולנטים ממקור ביולוגי (שני סוגי תכשירי מיקרואורגניזמים).
  • טיפול משקי + KF-10.
  • יישומי המיקרואורגניזמים נתנו בהגמעה דרך מערכת ההשקיה, בסתיו 2020 ובאביב 2021.
  • יישומי KF-10 ניתנו בתאריכים 8.10.2020, ו-12.4.2021. בכל יישום נתנה מנה של 1 ליטר לדונם.
יבולים

במהלך הקטיף בוצעה הפרדה בין תת החלקות השונות של כל זן, על מנת לבחון את השפעת הטיפולים השונים על היבול. יש לציין שהטיפולים השונים בכל זן בוצעו בחלקות צמודות אלו לאלו, ודומות מבחינת תנאי קרקע.

זן שלי: ל 51 דונם הוספו מיקרואורגניזמים, ובחלק משטח זה ניתן גם KF-10. היבול הכולל בשטח זה היה 3.51 טון לדונם. ל 12 דונם הוסף רק KF-10, ללא מיקרואורגניזמים, ובשטח זה התקבל יבול של 3.65 טון לדונם – תוספת יבול של כ 4%.

זן קיט: ל 24 דונם מזן זה הוספו מיקרואורגניזמים, ול 18 דונם הוסף KF-10. אזור המיקרואורגניזמים הניב 3.77 טון לדונם, אזור KF-10 הניב 4.98 טון לדונם – תוספת יבול של 32%.

בסיכום העונה התברר שהאזור בו יושם הקיי KF-10 בזן הזה, קיבל במהלך עונת הגידול גם 20% יותר מים מהשטח המקביל, מה שקרוב לוודאי השפיע על תוספת היבול המשמעותית.

זן נועה: ל 27 דונם מזן זה הוספו מיקרואורגניזמים, ול 13 דונם הוסף KF-10. אזור המיקרואורגניזמים הניב 2.8 טון לדונם, ואילו אזור KF-10 הניב 3.1 טון לדונם – תוספת יבול של כ 10%.

התרשמות כללית וסיכום

השוואת היבולים בין האזורים שטופלו ב-KF-10 לאזורים שטופלו בחומרים אחרים ממקור ביולוגי, מראה שטיפול KF-10 תורם במידה רבה יותר לתוספת היבול מהחומרים האחרים. מגמה זו באה לידי ביטוי באופן הברור ביותר בזן נועה, בו החלוקה בין חלקות KF לחלקות שטופלו בחומרים אחרים היא הברורה ביותר, וללא הבדלי ממשק נוספים המשפיעים על יבול (כמויות השקייה).
במהלך העונה ביצע המגדל יחד עם נציג VGI מספר תצפיות ויזואליות בחלקה. באזורים במטופלים ב-KF-10 נצפו צימוחים חזקים וחיוניים יותר מאשר באזורים האחרים.
חשוב להדגיש כי טיפולי KF-10 כללו שני יישומים בלבד של 1 ליטר\ד’ בין קטיף 2020 לקטיף 2021, בעוד שפרוטוקול היישום המלא לתכשיר זה הוא 5 יישומים של 1 ליטר\ד’. בסיום קטיף 2021 בוצעה הגמעת KF-10 לכלל המטע. אנו נמשיך לעקוב אחרי ביצועי מטע זה גם בשנים הבאות.

תודה רבה ליגאל לוין ולכל צוות מטע אשדות יעקב איחוד על האמון ועל שיתוף הפעולה.

תרשים מס’ 1: יבול לפי זנים וטיפולים

* בזן קיט קיבל טיפול KF-10 כמות מים גדולה בכ-20% משאר השטח.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

שתפו:

לקוחות יקרים, עקב המצב הבטחוני יתכן עיכוב במסירת משלוחים. אנו זמינים עבורכם בטלפון: 03-5407320 לכל שאלה.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ