גזר, יראון 2019

כללי: התכשירים KF-SERFICO ו-KF-10 מפותחים ומיוצרים ע"י חברת VGI ישראל. אלו ביו-סטימולנטים נוזליים המכילים שילוב של מיצויי אצות, מיצויי צמחים וספונינים ממקור צמחי. לרכיבי התכשירים

המשך לקריאה

בננות 2018 – 2019 ניר עציון

רקע: בעונת 2018 הוחל בביצוע תצפית שמטרתה לבחון השפעת יישום סדיר של התכשיר KF-10, על יבול מסחרי של בננות. התצפית בוצעה בחלקה מס' 16 במשק

המשך לקריאה