קלמנטינה “אור” – ממצאי תצפית 2018/19 אזור חדרה

כללי:  העבודה המוצגת בנייר זה בוצעה במטרה לבדוק את השפעת יישומי התכשירKF-10 לפי פרוטוקול היישום המומלץ ע”י חברת VGI, על יבול מסחרי של קליף מזן

המשך לקריאה