עגבניות לתעשייה, רמת דוד 2010

ייזום ותכנון: חגי רבן – VGI \ גד”ש העמק, רועי רבן – גד”ש העמק. ביצוע טיפולים בשטח: יפתח חברון – גד”ש העמק. אסיף יבול ורישום

המשך לקריאה

אבוקדו אורגני געתון 2007-2008

תקציר עבודת גמר של עדי גוסלבסקי KF-10 תכשיר הזנה צמחי, מראה תוצאה של עלייה ביבול של 9%-13% במטע אבוקדו אורגני. עדי גוסלבסקי- נהריה, בהנחיית הדר

המשך לקריאה

שעועית קונבנציונלית מחניים, 2007

נטע, אריק חן, נטיע סולודר כללי: חלקת ניסוי סומנה עם 6 חזרות מטופלות ו-6 חזרות לביקורת, בשדה שעועית בקיבוץ מחניים. 9.9.2007– בגיל שבועיים טיפול ראשון

המשך לקריאה

גזר אורגני צאלים, 2007

שותפים: הרצל צליק (גד”ש חלוצה), דני נחליאלי- ביצוע, אורי אדלר (מדריך חקלאות אורגנית)-ניתוח תוצאות, נטיע סולודר (דשן טוב), אביצור סלע (VGI). מבוא בשנים האחרונות הייתה

המשך לקריאה

עגבניות תעשיה, חפציבה, 2006

הניסוי בוצע על ידי משה זאבי, שאול גרף, רפאל קריגר, סיכם את הניסוי לחוברת VGI אורי אדלר. שיטות: הניסוי בוצעה באביב 2006 בשדה עגבניות תעשייה

המשך לקריאה

כרם יין, מעלה צביה 2005

נרי יצחקי (מדריך הארגון לחקלאות אורגנית), אורי אדלר מדריך לחקלאות אורגנית, בועז בן יעקב (מעלה צבייה), נטיע סולדר (דשן טוב), אביצור סלע (VGI). כללי: התצפית לבחינת

המשך לקריאה

מנגו אורגני, מושב יונתן, 2005

נרי יצחקי מדריך מטעים (הארגון לחקלאות אורגנית), בני ליברמן (מושב יהונתן ), נטיע סולודר (“דשן טוב”), אורי אדלר- מדריך לחקלאות אורגנית, אביצור סלע (VGI). בהמשך

המשך לקריאה