גזר אורגני, מעלה גלבוע 2004

מבצעים: משה זאבי – הארגון לחקלאות אורגנית, נטיע סולודר – דשן טוב חברת VGI, עמנואל מגן, מויש בנימיני – המגדלים מעלה גלבוע. כללי: גזר מזן

המשך לקריאה

פפריקה, רמת דוד 2004

נטיע סולודר (דשן טוב), משה זאבי, אורי אדלר מדריך לחקלאות אורגנית, אביצור סלע (VGI). התצפית בוצעה בשטח המסחרי של קיבוץ רמת דוד. נזרעה במאי 2004.

המשך לקריאה

השפעת KF על כותנה אורגנית

תקציר מבוסס על דו”ח שפורסם על ידי השותפים לניסוי: דגנית שדה(1), אלישע שמש(1), יורם שטיינברג(2), אשר אייזנקוט(2), דניאל הכהן(3) נטיע סולודר (4) 1)-) ועדת מגדלים,

המשך לקריאה

גזר אורגני 2004, רמת דוד

משה זאבי – הארגון לחקלאות אורגנית, רועי רבן וגלעד סיקלאי -רמת דוד, נטיע סולודר-דשן טוב, אביצור סלע-וי.גי.אי. אורי אדלר-מדריך לחקלאות אורגנית. מבוא: מזה שנים רבות

המשך לקריאה

גינת בונסאי ללא הדברה וללא כימיה

גיא, בעל גינה בדניה בחיפה, פנה אלינו בהמלצתו של שגיא מבונסאי-שופ, לאחר שרכש את מוצריKF  לטיפול בצמחי הבונסאי ששתל לאחרונה. הוא ביקש ייעוץ והמלצות לשימוש

המשך לקריאה

פרוטוקול ליישום KF בכרם יין:

פרוטוקול ליישום KF בכרם יין, כמות + איכות • בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול תחילת לבלוב ב -KF-SERFICO. • בחלקות בהן תחילת

המשך לקריאה

פרוטוקול ליישום KF בגידול מנגו:

    בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול תחילת פריחה ב-KF-SERFICO

המשך לקריאה

פרוטוקול ליישום KF בגידול אבוקדו:

בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול תחילת פריחה ב KF SERFICO

המשך לקריאה