השפעת טיפולי הזנה על יבול ואיכות מנגו מהזן ”קנט״

בעונות 2016 – 2017 נערך ניסוי לבדיקת השפעת יישום התכשירים 10 KF וAmino ע”פ המלצות חברת VGI ,על יבול ואיכות מנגו מהזן קנט. חלקת הניסוי היא חלקה מסחרית הנמצאת בסמוך לבית האריזה יונתן\רמת מגשימים. יישומי הניסוי ניתנו כתוספת על הטיפול המשקי הרגיל, ששימש ביקורת, בהגמעה דרך מערכת הטפטוף ובריסוס.

להורדת קובץ PDF

השפעת טיפולי הזנה על יבול ואיכות מנגו מהזן “קנט”, רמג”ש 17-16

בעונות 2016 – 2017 נערך ניסוי לבדיקת השפעת יישום התכשירים 10 KF ו KF אמינו ע”פ המלצות חברת VGI ,על יבול ואיכות מנגו מהזן קנט.

להורדת קובץ PDF

השפעת התכשירים KF ו KF 10 על יבולי כרם מסחרי מהזן ארלי סוויט

להורדת קובץ PDF

תכנית דישון מיוחדת-embryo nutrition

להורדת קובץ PDF

עלון למגדל ענבים

לכרמי מאכל – עלון למגדל. KF 10

להורדת קובץ PDF

סיכום נסיונות 2007-2010

להורדת קובץ PDF

סיכום נסיונות 2004-2007

סיכום רב שנתי ניסויי שדה בתכשיר הזנה KF-10

להורדת קובץ PDF

סיכום ניסוי בצל גדש העמק חורף 2011

סיכום ניסוי בצל גד”ש העמק, חורף 2011

להורדת קובץ PDF

ממצאי עבודה באבטיח נאות הכיכר 2012

אבטיח חורפי-נאות הכיכר דצמבר 2011 – אפריל 2012 המגדל: אשר סוויסה תצפית מסחרית לבדיקת תוספת יבול בעזרת התכשיר 10-KF

להורדת קובץ PDF

הפחתת דישון בתמר אורגני תוך שימוש בתכשיר KF 10: סיכום 5 שנות עבודה

להורדת קובץ PDF

מעקב תצפית טיפולי סיום בכרמי “לילך יבולים” מושב בקעות 2015.

להורדת קובץ PDF

ממצאי תצפית החלשת עוקץ גד”ש העמק, ספטמבר 2014

להורדת קובץ PDF