בננות 2018 – 2019 ניר עציון

רקע: בעונת 2018 הוחל בביצוע תצפית שמטרתה לבחון השפעת יישום סדיר של התכשיר KF-10, על יבול מסחרי של בננות. התצפית בוצעה בחלקה מס' 16 במשק

המשך לקריאה