קלמנטינה “אור” – ממצאי תצפית 2018/19 אזור חדרה

דישון קלמנטינה אור – ממצאי תצפית 2018/19 אזור חדרה כללי: העבודה המוצגת בנייר זה בוצעה במטרה לבדוק את השפעת דישון קלמנטינה אור ביישומי התכשיר KF-10

המשך לקריאה

פרוטוקול ליישם KF בגידול הדרים:

            • בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול גמר פריחה ב-KF-SERFICO

המשך לקריאה