פתרון בעיות באמצעות חשיבה יצירתית ותכשירים רב תכליתיים

מסיק הזית במטעים מסחריים מהווה מרכיב נכבד בסעיף ההוצאות של הגידול. עלות של מסיק ידני יכולה להגיע ליותר מ-70% מערך הפדיון על התוצרת. מסיק ממוכן

המשך לקריאה