תכניות ליישום KF 10 בגידולי ירקות שונים

הגידול שיטת יישום מועדים כמויות אבטיח ומלון דרך מערכת השקיה סיום חנטה\פרי בגודל לימון, כעבור 14 יום כעבור 21 יום 0.6 – 0.8 ליטר\דונם לטיפול

המשך לקריאה