כרם יין, מעלה צביה 2005

נרי יצחקי (מדריך הארגון לחקלאות אורגנית), אורי אדלר מדריך לחקלאות אורגנית, בועז בן יעקב (מעלה צבייה), נטיע סולדר (דשן טוב), אביצור סלע (VGI). כללי: התצפית לבחינת

המשך לקריאה