עגבניות לתעשייה, רמת דוד 2010

ייזום ותכנון: חגי רבן – VGI \ גד”ש העמק, רועי רבן – גד”ש העמק. ביצוע טיפולים בשטח: יפתח חברון – גד”ש העמק. אסיף יבול ורישום

המשך לקריאה

עגבניות תעשיה, חפציבה, 2006

הניסוי בוצע על ידי משה זאבי, שאול גרף, רפאל קריגר, סיכם את הניסוי לחוברת VGI אורי אדלר. שיטות: הניסוי בוצעה באביב 2006 בשדה עגבניות תעשייה

המשך לקריאה