תכנית לענבי מאכל

המלצות כלליות ליישום בכרם ענבי מאכל: התמיינות טובה יותר, מספר ענבים רב יותר בכל אשכול. אחידות רבה יותר בתוך האשכולות. מוצקות וצבע טובים יותר של

המשך לקריאה