פרוטוקול ליישום דשן KF בכרם יין:

ענבים סגולים ליין
הדפס עמוד זה
גידול אופטימלי של ענבים איכותיים ורבים דורש דישון איכותי. לזנים שונים של ענבים דרישות ייחודיות משלהם.

פוריות טובה של הצמח משלמת דיבידנדים שנה אחר שנה – כמות הענבים והאיכות שלהם הם תוצאה ישירה של דשן טוב ואיכותי, ודשן כזה יאפשר לכם להגדיל את כמות היין המופקת בכרם ולשפר את הטעם שלו.

דשן אורגני מסוג KF מתאים במיוחד לגידול גפנים והוכח אמפירית ככזה המגדיל משמעותית את תנובת העץ. על מנת שתוכל להפיק את המיטב מהדשן, יצרנו פרוטוקול מסודר לדישון הכרם. הפרוטוקול כולל מועדים לדישון, תכשירים, מינונים ושיטות יישום על מנת שתקבלו את מירב הכמות ומירב האיכות.

דישון כרם יין – פרוטוקול ליישום דשן KF בכרם 

• בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול תחילת לבלוב ב –KF SERFICO.
• בחלקות בהן תחילת השקיה לאחר פריחה מומלץ ליישם בריסוס את טיפולי תחילת הפריחה.

איכות הדישון בכרם פרוטוקול ליישום KF בכרם יין

• בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול תחילת פריחה ב-KF-SERFICO