פרוטוקול ליישום KF בכרם יין:

ענבים סגולים ליין
הדפס עמוד זה

פרוטוקול ליישום KF בכרם יין, כמות + איכות

• בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול תחילת לבלוב ב -KF-SERFICO.
• בחלקות בהן תחילת השקיה לאחר פריחה מומלץ ליישם בריסוס את טיפולי תחילת הפריחה.

פרוטוקול ליישום KF בכרם יין, איכות

• בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול תחילת פריחה ב-KF-SERFICO