פרוטוקול ליישום KF בכרם יין:

פרוטוקול ליישום KF בכרם יין, כמות + איכות • בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול תחילת לבלוב ב -KF-SERFICO. • בחלקות בהן תחילת

המשך לקריאה

פרוטוקול ליישום KF בגידול מנגו:

          בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול תחילת פריחה ב-KF-SERFICO

המשך לקריאה

פרוטוקול ליישום KF בגידול אבוקדו:

            בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול תחילת פריחה ב KF SERFICO

המשך לקריאה

פרוטוקול ליישם KF בגידול הדרים:

            • בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול גמר פריחה ב-KF-SERFICO

המשך לקריאה

תוכנית לתמרים

מתווה כללי: תכנית ההזנה תתחיל לאחר סיום הגדיד בחודשי הסתיו\חורף מוקדם. מטרת טיפול זה היא השבת האנרגיה לרקמות הצמח. עם תחילת האביב יחלו טיפולים סדירים

המשך לקריאה

תכניות ליישום KF 10 בגידולי ירקות שונים

הגידול שיטת יישום מועדים כמויות אבטיח ומלון דרך מערכת השקיה סיום חנטה\פרי בגודל לימון, כעבור 14 יום כעבור 21 יום 0.6 – 0.8 ליטר\דונם לטיפול

המשך לקריאה

תוכנית לעצי פרי נשירים

מתווה כללי: תכנית ההזנה תתחיל מיד אחרי הקטיף של יבול השנה הקודמת – בחודשי הסתיו\חורף מוקדם. טיפול זה הינו חיוני ומטרתו השבת האנרגיה לרקמות הצמח.

המשך לקריאה

תכנית לענבי מאכל

המלצות כלליות ליישום בכרם ענבי מאכל: התמיינות טובה יותר, מספר ענבים רב יותר בכל אשכול. אחידות רבה יותר בתוך האשכולות. מוצקות וצבע טובים יותר של

המשך לקריאה

תוכנית לעגבניות בתעשייה

טבלה לריכוז השלבים ומועדי יישום לתכשיר KF10 . שלב הצמח ימים מתחילת הגידול ימים לכול שלב אופן היישום מינון מומלץ הערות התבססות 1-50 יום 50-60

המשך לקריאה

מדשאות

דשא, שיטת ההזנה הנכונה לתוצאות מושלמות הצלחת ההזנה תלויה בהקפדה על טיפולים לפי המבנה הבא: טיפול ראשוני סדרת טיפולים עוקבים, מרוכזים ותכופים. תחזוקה שוטפת טיפולים

המשך לקריאה