פרוטוקול ליישם KF בגידול הדרים:

הדפס עמוד זה

 

 

 

 

 

 

• בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול גמר פריחה ב-KF-SERFICO