כרם יין, מעלה צביה 2005

תצפית דישון כרם יין עם התכשיר KF-10 רקע דישון כרם יין בתכשיר KF-10 כאמצעי לשיפור רמת יבול נבדקה במספר מקומות בארץ וארה”ב. דישון כרם יין בתכשיר

המשך לקריאה