פפריקה, רמת דוד 2004

גידול פפריקה בתוספת KF-10 כללי התצפית בוצעה בשטח המסחרי של קיבוץ רמת דוד. נזרעה במאי 2004. שטח של 20 דונם טופל דרך המים במינון של

המשך לקריאה