שעועית קונבנציונלית מחניים, 2007

תצפית דישון שעועית ב-KF-10 רקע: דישון שעועית בתכשיר KF-10 כאמצעי לשיפור רמת יבול נבדק במחניים. KF-10 ביו-סטימולנט מבית VGI,  הוא תכשיר הזנה צמחי, הנבדק במגוון גידולים, בדקנו

המשך לקריאה