תוכנית לתמרים

מתווה כללי: תכנית ההזנה תתחיל לאחר סיום הגדיד בחודשי הסתיו\חורף מוקדם. מטרת טיפול זה היא השבת האנרגיה לרקמות הצמח. עם תחילת האביב יחלו טיפולים סדירים

המשך לקריאה