03-5407320

להנחיות פרטניות לכל גידול

03-5407320

להנחיות פרטניות

אבוקדו אורגני געתון 2007-2008

אבוקדו אורגני געתון 2007-2008

טיפול עם KF-10 – מטע אבוקדו

רקע

דישון אבוקדו אורגני בתכשיר KF-10 כאמצעי לשיפור רמת יבול נבדק במסגרת עבודת גמר. KF-10 ביו-סטימולנט מבית VGI,  תכשיר הזנה צמחי, דישון אבוקדו אורגני בתכשיר הביא כתוצאה של עלייה ביבול של 9%-13% בטיפול מטע אבוקדו אורגני.

השתתפו בניסוי

עדי גוסלבסקי- נהריה, בהנחיית הדר כהן -כפר ורדים
קיצר והכין לפרסום אורי אדלר.

מבוא

בשנים 2006-2008 נערכה תצפית הזנה ב-KF-10 בטיפול על ידי דישון אבוקדו אורגני של געתון. בתצפית ישנה תגובה חיובית לטיפול ב-KF-10. בתוך חלקת התצפית נערכה עבודת מחקר ע”י עדי גוסלבסקי, תלמידת י”ב, שהכינה עבודה צמודה- 5  יח’ במדעי החיים, בהנחיה של המדריך האזורי הדר כהן על השפעת KF-10 על אבוקדו מזן ריד המורכב על שתי כנות שונות בעונת 2006-2007.

שיטות וחומרים

מטע אבוקדו אורגני צעיר, בן ארבע שנים, נטוע בצפיפות גבוהה של 160 עצים לדונם, במספר חלקות דומות, בכל חלקה נטועים ארבעה זנים, (ריד, אטינגר, האס, בי.אל).
באחת החלקות מבוצעת תצפית במהלך שלוש השנים האחרונות. עבודת המחקר נערכה בזן ריד בשנה השנייה לתצפית.

בניסוי היו ארבעה טיפולים:

1. טיפול ב- KF על אבוקדו מזן ריד המורכב על הכנה דגניה 117
2. טיפול ב- KFעל אבוקדו מזן ריד המורכב על הכנה אשדות 17
3. ביקורת לא מטופלת של אבוקדו מזן ריד המורכב על הכנה דגניה 117
4. ביקורת לא מטופלת של אבוקדו מזן ריד המורכב על הכנה אשדות 17
מספר החזרות בניסוי 4

פרטי הניסוי

גודל חלקת ניסוי: 10 עצים.
מינון: בכל ישום ניתנה מנה במינון של 1 ליטר לדונם
מספר היישומים: 6
תקופת היישום: מאי עד ספטמבר
שיטת היישום: דרך מערכת ההשקיה
במהלך הניסוי נשקלו ונספרו הפירות, נבחנה השפעת נזקי הקרה ונערכה בדיקת ריכוז מינרלים בעלים.

תוצאות

תוצאות שקילת היבול לדונם, לכל כנה בנפרד, עם דישון וללא דישון ב-KF-10

שקילת יבול לדונם

גרף מס’ 9 – השוואה של יבול לדונם בין שני סוגי הכנות עם ובלי דישון

השוואה של יבול לדונם בין שני סוגי הכנות עם ובלי דישון

 

בכנת דגניה 117 היבול הממוצע לדונם שדושן ב-KF-10 היה גדול בכ 13%-מהיבול הממוצע לדונם שלא דושן.
בכנת אשדות 17 היבול הממוצע לדונם שדושן ב-KF-10 היה גדול בכ 9%-מהיבול הממוצע לדונם שלא דושן.

תוצאות ספירת מספר פירות לעץ, לכל כנה בנפרד, עם דישון וללא דישון

תוצאות ספירת מספר פירות לעץ, לכל כנה בנפרד, עם דישון וללא דישון

גרף מס’ -3 השוואה של מספר פירות בממוצע בין שני סוגי הכנות עם ובלי דישון

השוואה של מספר פירות בממוצע בין שני סוגי הכנות עם ובלי דישון

מספר הפירות בעצים שלא קיבלו הזנה.

בכנת אשדות 17 לעצים שקיבלו הזנה, מספר הפירות היה גדול כ 6%-ממספר הפירות בעצים שלא קיבלו הזנה.

הערה: בגרף מספר 6 (לא מופיע) הבוחן את משקל הפרי נמצא כי למרות מספר יחידות הפרי הגבוה יותר לכל עץ בעצים המדושנים, לא נרשמה כל ירידה במשקל של יחידת פרי בודדת.

תוצאות השקילה המסחרית בבית האריזה תואמות את תוצאות שקילת הפרי בשטח.

דיון מוסקנות

1. בספירת מספר הפירות לעץ, אשר התקבלו מספירה של הפירות בשטח בכל העצים אשר השתתפו בניסוי, נמצא יתרון של 6%-13% בשתי הכנות לעצים המטופלים ב-KF-10 ביחס לעצים שלא טופלו.
2. נמצא יתרון של כ 30%- לכנה דגניה 117 לעומת כנה אשדות 17 במספר הפירות לעץ (נכון לשנה זו, ויש צורך לבדוק סירוגיות).
3. למרות היבול הגבוה יותר של החלקות המדושנות ב-KF-10 לא היו הבדלים בגודל ובמשקל הפרי הבודד.
4. היבול לדונם על עצים שהורכבו על כנת דגניה 117 אשר קיבלה הזנה של KF-10 היה גבוה יותר בכ 13%-מן העצים אשר לא קיבלו דישון על אותה הכנה.
היבול לדונם על עצים שהורכבו על כנת אשדות 17 וקיבלו הזנת KF-10 היה גבוה יותר ב -9% מן העצים אשר לא קיבלו דישון על אותה הכנה.
5. מכיוון שהייתה הגדלה במספר הפירות לעצים אשר קיבלו הזנה, ומשקל יחידות הפרי היה זהה בין העצים אשר קיבלו הזנה לעצים אשר לא קיבלו הזנה, המסקנה הינה כי תוספת דשן KF-10 מביאה לעלייה במספר הפירות לעץ ולכן היבול גבוה יותר.
6. חשוב לציין כי תוצאות הניסוי תואמות את התוצאות המסחריות של כל חלקת התצפית כפי שהתקבלו מבית האריזה.
7. ריכוז מינרלים בעלים- נמצאה עלייה ברמת החנקן בעלים, כמעט ללא השפעה על רמת הזרחן, ובאשלגן עלייה בכנה אשדות 17 ומגמה מסוימת של ירידה בכנה דגניה 117 ,כנראה בגלל היבול הגבוה יחסית.
ראוי לציין כי בחלקות שדושנו ב-KF-10 היה יבול גבוה יותר, וגם ריכוז חנקן גבוה יותר בעלים ולא הקטנה ברמת החנקן כפי שניתן היה לצפות, וניתן להניח בזהירות כי הזנת KF-10 אפשרה לשורשי העצים לקלוט את החנקן בצורה טובה יותר.

*העבודה המלאה הוגשה למשרד החינוך כעבודת גמר, עותקים ניתן להשיג במשרדי חברת VGI.

לצפייה בסרטון על חקלאים המדווחים על תוצאות בשימוש בתכשיר KF-10 לחץ כאן

שתפו:

לקוחות יקרים, עקב המצב הבטחוני יתכן עיכוב במסירת משלוחים. אנו זמינים עבורכם בטלפון: 03-5407320 לכל שאלה.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ