03-5407320

להנחיות פרטניות לכל גידול

03-5407320

להנחיות פרטניות

בננות 2018 – 2019 ניר עציון

בננות 2018 – 2019 ניר עציון

תוצאות דישון בבננות עם KF-10 ו-KF-SERFICO

רקע:

בעונת 2018 הוחל בביצוע תצפית שמטרתה לבחון השפעת דישון בבננות ע”י יישום סדיר של התכשיר KF-10. התצפית נבדקה על יבול מסחרי של בננות. התצפית בוצעה בחלקה מס’ 16 במשק ניר עציון. התצפית נערכה בייזום הצוות המקצועי של חברת VGI יחד עם צוות מטע הבננות של ניר עציון. תכנון וליווי מקצועי ניתנו ע”י המדריך האזורי גל אור.

מטע בננות

 

תיאור כללי:

החלקה חולקה ל-4 מקטעים שווי גודל. שני מקטעים קיבלו טיפול סדיר בתכשירי KF דרך מערכת הטפטוף, מדי חודש החל ממרץ 2019. שני מקטעים טופלו בטיפול משקי רגיל. בכל מקטע סומנו שתי חזרות, באשר בכל חזרה 3 שורות נמדדות, ובכל שורה 5 בתים נמדדים. סה”כ 4 חזרות של 15 בתים נמדדים לחזרה. לטיפול 4 חזרות זהות ומקבילות במיקומן לביקורת. שטח כל חזרה 234 מ”ר. טיפולים שבוצעו בחזרות הטיפול: KF-SERFICO ליטר אחד לדונם במרץ 18. KF-10  ליטר אחד לדונם בחודשים אפריל – פברואר 19.

להלן תרשים חלקת התצפית:
טיפול 1 – ביקורת, צבע כחול, טיפול 2 – KF 10, צבע ירוק.

תרשים חלקת הניסוי בבננות

מדידת נתונים וממצאים:

בין החודשים יוני 2018 לפברואר 2019 בוצעו מדידות סדירות במקטעי החזרות. הפרמטרים שנמדדו הם: תאריך פריחה, גובה בפריחה והיקף גיזעול לכל אשכול, ע”פ תאריכי הפריחה. קטיפים של האשכולות שנמדדו נערכו החל מחודש ספטמבר 2018 ועד סוף חודש יוני 2019. בכל קטיף נספרו ונשקלו האשכולות שנקטפו בכל חזרה, וכן נמדד בהם משקל ואורך אצבע מייצגת (מכף שלישית מלמעלה, אמצע דור עליון).

 הטבלה שלהלן מציגה סיכום של הנתונים בממוצע לחזרה, בטיפול מול הביקורת במטע בננות:

טיפול מול הביקורת במטע בננות

יבול לדונם טיפול מול ביקורת

יבול לדונם בבננות
יבול לדונם טיפול מול ביקורת

משקל אשכול ממוצע טיפול מול ביקורת

משקל אשכול ממוצע בבננות

יבול לדונם טיפול מול ביקורת בגידול בננות

משקל יבול אשכולות קטופים לחזרה, טיפול מול ביקורת

יבול אשכולות קטופים לחזרה בבננות

משקל אשכולות טיפול מול ביקורת בבננות

מספר אשכולות לחזרה טיפול מול ביקורת

מספר אשכולות לחזרה בבננות

מספר אשכולות לחזרה בגידול בננות

מספר פריחות לחזרה טיפול מול ביקורת

מספר פריחות לחזרה בבננות

מספר פריחות בבננות המטופלות ב-KF-10

סיכום ממצאים:

1. בטיפולי ה-KF (דשן בבננות), נרשמה עליה של 1492 ק”ג ליבול הכללי לדונם, ביחס למקטעי הביקורת. תוספת זו היא בשיעור כולל של 26%.
2. תוספת היבול נוצרה ממספר אשכולות רב יותר שנקטפו מחזרות הטיפול, וממשקל אשכול ממוצע גבוה יותר בחזרות הטיפול. במבחן T נמצאה מובהקות בהבדלים בין מספר האשכולות הממוצע בחזרות הטיפול לביקורת (T=0.0124) ובכן בהבדלים במשקל האשכול הממוצע (T=0.004).
3. בחלק מהחזרות נצפתה עליה במספר הפריחות הממוצע במקטעי הטיפול, ובחלק מספר הפריחות בביקורת היה גבוה יותר. יש לציין מספר הפריחות נקבע ע”פ דילול העונה הקודמת ועל כן כפי הנראה שלא הושפע ע”י הטיפול.
4. אחוז האשכולות הקטופים היה גבוה בטיפול מאשר בביקורת, מצב זה נוצר כפי הנראה בהשפעת הטיפול.
5. מהפרש הזמן שבין מועד פריחה למועד הקטיף חושב ממוצע ימי מילוי לאשכול. ממוצע ימי המילוי לאשכול בטיפול עומד על 143.1 ואילו בביקורת הממוצע הוא 149.7 ימים. עם זאת, בחינה מפורטת יותר של ימי מילוי לפי תאריכי פריחה מראה כי במקטעי הטיפול הושגה הקדמה מסוימת בקטיף לאשכולות שפרחו בתאריכים 20.7 – 20.9. ההקדמה המשמעותית ביותר נרשמה לאשכולות מתאריך פריחה של 10.9.

ימי ההקדמה ביחס לתאריכי הפריחה בטבלה שלהלן:

עלויות טיפול למטע בננות:

חברת VGI מציעה למגדלים מדרג מחירים לפי כמות של רכישה. להלן עלויות הטיפול לדונם ביחס למדרג:

חוות דעת מקצועית של חקלאים וגננים ושימוש בתכשירי ההזנה מסדרת KF בערוץ היוטיוב הרשמי של VGI

שתפו:

לקוחות יקרים, עקב המצב הבטחוני יתכן עיכוב במסירת משלוחים. אנו זמינים עבורכם בטלפון: 03-5407320 לכל שאלה.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ