03-5407320

להנחיות פרטניות לכל גידול

03-5407320

להנחיות פרטניות

השפעת KF-SERFICO בגזר, 2016

השפעת KF-SERFICO בגזר, 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

השפעת דישון בגזר בתכשיר KF-SERFICO

רקע כללי:

דישון בגזר בתכשיר KF-SERFICO נבדק על מנת לבחון השפעה על יבול ונגיעות בנמטודות. גידול גזר ידוע כרגיש מאד לפגעי קרקע בשלבי הגידול הראשונים, המשפיעים בעיקר על עומד הצמחים בשדה ועל קצב התפתחותם. כמו כן לנוכחות פעילה של נמטודות בסביבת בית השורשים השפעה מזיקה על איכות הגזר ועל נראות האשרוש. בקרב מגדלי גזר ברחבי הארץ מקובל לטפל באופן פרופילקטי כנגד נמטודות לפני תחילת הגידול. מגוון התכשירים המותרים למטרה זו בישראל הולך ומצטמצם עם השנים.

KF-SERFICO ביו-סטימולנט שפותח ומיוצר על ידי חברת VGI ישראל, הנו תכשיר נוזלי המכיל שילוב של מיצויי אצות וספונינים ממקור צמחי. לרכיבי התכשיר נודעת השפעה מיטיבה בהתפתחות מערכות שורשים ובמקביל יצירת סביבה שאינה נוחה להתפתחות אורגניזמים מזיקים בסביבת שורשי הצמח.

מטרת העבודה שממצאיה מוצגים להלן הייתה לבחון השפעת שלושה יישומים של התכשיר KF-SERFICO על הגידול. חלק מרכיבי תכשיר זה מצויים גם בתכשיר KF-10 הוותיק, המיוצר גם הוא ע”י VGI , שתרומתו להעלאת יבול הגזר הוכחה בכמה וכמה ניסויים ותצפיות שבוצעו בישראל בין השנים 2004 ו- 2016

תרשים מס’ 1 : השפעת דישון בגזר ב-KF-10 על יבולים 2004-2016:

העבודה המוצגת להלן בוצעה בחלקת גזר מסחרית של חברת “האחים שליט” בקיבוץ עין דור, בעונת הגידול 2015 – 2016. טיפולי הניסוי, כמו גם מכלול הטיפולים בחלקה, בוצעו ע”י צוות גד”ש עין דור ומנהל הגידול מטעם האחים שליט –  גל נדן. אסיף מדגמי היבול, שקילות וסיכום הנתונים ע”י צוות השדה של VGI

נתוני הגידול והטיפולים:

זן: ניירובי.
עומד זריעה: 200 צמחים למטר, עומד מטרה לגידול 185 צמחים למטר.
מועד זריעה: דצמבר 2015. מועד הוצאה: החל מ- 25.5.2016
טיפולים: בכל השטח טיפול משקי רגיל. במקטע התצפית לא יושם התכשיר “נמקור” למניעת נמטודות, ובמקומו ניתנו טיפולים בתכשיר KF-SERFICO  דרך מערכת ההשקיה. במחצית שטח התצפית ניתן יישום אחד של 2  ליטר לדונם לאחר הצצת הגזר, במחצית שניה ניתנו 3 יישומים של 1  ליטר לדונם כל אחד: בגמר הצצה, בראשית אפריל 2016  ובראשית מאי  2016 אסיף מדגמים: בוצע בתאריך 26.5.2016  ממקטע הטיפול המשקי והמקטע שקיבל 3 יישומים של KF-SERFICO  מקטע היישום הבודד לא נדגם. מכל מקטע נאספו 4 מדגמים בגודל של 1.93 * 1 מטר. המדגמים נאספו בערוגות 2 + 3  משני צדדיו של קו השקיה. המרחק בין אזור המדגמי ביקורת לאזור מדגמי הטיפול –  כ 30- מטרים. בכל מדגם נערכו ספירות ושקילות של: מספר אשרושים כולל בהתאמה, מספר אשרושים עליהם ניכרים נזקי נמטודות בהתאמה, מספר אשרושים לא מפותחים בהתאמה.

ממצאים:

מספרי אשרושים תקינים ופגועים:

חזרה מספר אשרושים תקינים מספר אשרושים עם סימני נמטודות מספר אשרושים לא מפותחים יחס אשרוש תקין\פגום אחוז אשרושים פגועי נמטודות
ט 1 173 3 12 0.97 1.73
ט 2 160 8 9 0.96 5.00
ט 3 183 10 15 0.97 5.46
ט 4 186 5 9 0.97 2.69
ממוצע טיפול 175.6 26 11.25 0.97 3.72
ב 1 200 13 20 0.95 6.50
ב 2 180 14 25 0.93 7.78
ב 3 166 14 13 0.95 8.43
ב 4 138 5 5 0.96 3.62
ממוצע ביקורת 171 46 15.75 0.95 6.58

ניתן לראות כי:

  • הטיפול השפיע לטובה על שיעור האשרושים התקינים ביחס לפגומים.
  • שיעור האשרושים בהם ניכרו סימני נמטודות גבוה בהרבה במקטעי הביקורת לעומת הטיפול. ההבדל באחוז הנגיעות בנמטודות בין חזרות הטיפול לחזרות הביקורת נבדק ונמצא מובהק. (T=0.02)
  • שיעור האשרושים הלא מפותחים במקטעי הביקורת גבוה אף הוא מזה שבמקטעי הטיפול, אם כי הבדל זה לא נמצא מובהק (T=0. 2)

 

תרשים מס’ 2 : השפעת טיפולי KF-SERFICO על אחוז בגזר לא פגום מיבול כללי:

2. משקל אשרושים בגזר:

משקל גזר תקין משקל פגום משקל כולל משקל ממוצע יחידה תקינה
ט 1 19.4 0.50 19.90 0.11
ט 2 18.3 0.70 19.00 0.11
ט 3 18.7 0.60 19.30 0.10
ט 4 20.2 0.56 20.76 0.11
ממוצע 19.15 0.59 19.74 0.11
ב 1 15.4 0.80 16.20 0.08
ב 2 15.3 1.16 16.43 0.09
ב 3 19 0.90 19.90 0.11
ב 4 15.7 0.60 16.30 0.11
ממוצע 16.35 0.87 17.21 0.10

ניתן לראות כי הטיפול השפיע לטובה על המשקל היבול: תוספת של 14.7%  במשקל היבול התקין, ותוספת בשיעור נמוך מעט יותר של  13.1%  במשקל היבול הכללי –  עקב שיעורי הגזר הפגום הגבוהים יותר בביקורת.

ההבדלים במשקלי היבול בין חזרות הטיפול לחזרות הביקורת נמצאו מובהקים. (T=0.04)

סיכום:

ממצאי תצפית זו מראים באופן מובהק כי שימוש בתכשיר KF-SERFICO  בגידול בגזר, מביא להעלאת היבול, לשמירה עליו ולשיפור איכותו. באזור הגידול בו יושם התכשיר התקבל יבול גבוה יותר ב-15%  ושיעור הפגיעה באיכות היבול עקב הרחקת פעילות נמטודות וגורמים נוספים נמצא נמוך בשיעור ניכר.

לצפייה בסרטון בו חקלאים מספרים על התנסותם עם תכשירי KF לחץ כאן

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

שתפו:

לקוחות יקרים, עקב המצב הבטחוני יתכן עיכוב במסירת משלוחים. אנו זמינים עבורכם בטלפון: 03-5407320 לכל שאלה.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ