מנגו אורגני, מושב יונתן, 2005

הדפס עמוד זה

נרי יצחקי מדריך מטעים (הארגון לחקלאות אורגנית), בני ליברמן (מושב יהונתן ), נטיע
סולודר (“דשן טוב”), אורי אדלר- מדריך לחקלאות אורגנית, אביצור סלע (VGI).

בהמשך לסדרת הניסויים והתצפיות בהשפעת KF-10 על יבול ואיכות גידולים אורגניים נבדקה השפעת ה-KF על יבול ואיכות מנגו אורגני במטע מושב יונתן שברמת הגולן.
מקום ביצוע: מטע המנגו של מושב יונתן שממוקם במורדות רמת הגולן לכיוון הבטיחה.
שנת ביצוע: קיץ 2005
שיטת ביצוע: הניסוי בוצע בפסים לסירוגין, ארבע שורות עצים בכל פס, שלושה פסים דושנו ב-KF ושניים נותרו כביקורת.
מינון החומר: 5 ליטר לדונם
מועדי הטיפול: ארבעה טיפולים של ליטר אחד לדונם אפריל מאי , טיפול נוסף באוגוסט
צורת יישום: דרך מערכת ההשקיה .
גודל חלקת מדגם: 1.1 דונם
היבול נאסף במיכלים שסומנו, ומוין כחלקות נפרדות בבית האריזה לפירות יונתן שברמת הגולן תוצאות המיון והיבול נתקבלו מבית האריזה.

תוצאות

טיפולי ה-KF תרמו לתוספת ליבול המנגו שנקטף בגדלים המועדפים לשיווק אף כי היתרון הסתמן בכל המקטעים.

יבול כללי

נתקבל יתרון של כחצי טון ביבול שנקטף לדונם. בהורדת הגדלים שאינם מתאימים ליצוא נתקבל גם יתרון גדול יותר.

השפעת טיפולי KF על יבול מנגו