03-5407320

להנחיות פרטניות לכל גידול

03-5407320

להנחיות פרטניות

ענבי מאכל “ארלי-סוויט” 2016-2017, בקעת הירדן

ענבי מאכל “ארלי-סוויט” 2016-2017, בקעת הירדן

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

דישון בכרם בענבי מאכל “ארלי-סוויט”

רקע:

בעונות 2016-2017 בוצעה תצפית , דישון בכרם בהשוואתית דו שנתית שמטרתה לבחון השפעות הוספת התכשירים KF-10 ו-KF-AMINO לטיפול המשקי הרגיל, על יבול הכרם בענבי מאכל, ואיכות התוצרת.
מיקום התצפית – חלקות 6 ו-7 בכרם ארב”ק (ארגמן – בקעות) שבבקעת הירדן.

החלקות בנות 20 דונם כל אחת, חולקו לשניים – חצי מזרחי טיפול משקי רגיל, חצי מערבי טיפול משקי בתוספת KF-10. טיפולי KF-10 בוצעו בהגמעה דרך מערכת הטפטוף, לפי הפרוטוקול המומלץ ע”י חברת VGI. במחצית המערבית של כל חלקת טיפול בוצע בנוסף לטיפולי הגמעה, ריסוס בתכשיר KF-AMINO כשבוע לפני הבציר.

פרוטוקול הטיפולים:

פרוטוקול הטיפול ענבי מאכל ארלי סוויט

בציר מדגמים:

מספר ימים לפני תחילת בציר מסחרי מהחלקות נאספו דוגמאות פרי מ-4 חזרות שנבחרו באקראי בכל מקטע:

  • טיפול משקי (ביקורת)
  • טיפול משקי+ KF-10 (טיפול 1)
  • טיפול משקי + KF-10 + KF-AMINO

החזרות נאספו מהשורות הפנימיות של כל מקטע. לכל חזרה נאספו 2 אריזות נספאק.
הענבים נשלחו לבדיקות במעבדת שירות השדה של בקעת הירדן.

במעבדה נלקח מכל חזרה מדגם של 30 ענבים לבדיקות סוכר, חומצה, ומשקל. כמו כן מכל אריזה נבדקו 10 ענבים לבדיקת קוטר.

-בעונת 2016 בוצע אסיף המדגמים מחלקה 6 בלבד, בתאריך 19.5.2016
-בעונת 2017 נאספו מדגמים מחלקות 6 ו-7 לפי הפרוטוקול הנ”ל, בתאריך 24.5.2017

סיכום ממצאי דישון בכרם:

חלקה 6, 2016:

ענבי מאכל ארלי סוויט טבלה מרכזת טיפול מול ביקורת

חלקה 6, 2017:

ענבי מאכל טבלה מרכזת טיפול מול ביקורת

תרשים מספר 1: משקל ממוצע 30 גרגר, חלקה 06, 2017.

ענבי מאכל, ממוצע גרגר ביקורת מול טיפול

תרשים מספר 2: קוטר ממוצע, חלקה 06, 2017.

ענבי מאכל קוטר ממוצעבזן ארלי סוויט

תרשים מספר 3: רמת סוכר בבציר, חלקה 06, 2017.

ענבי מאכל, רמות סוכר

ניתוח ממצאים דו שנתי בחלקה 06:

בשתי השנים נתנו הטיפולים תרומה משמעותית ביותר למשקל הגרגר. בשנת הטיפול הראשונה תוספת הריסוס ב-KF-AMINO מעלה משמעותית את משקל הגרגר, אך ממצאי השנה השנייה עולה כי דווקא טיפולי ההגמעה ב-KF-10 הם המשמעותיים ביותר.

– קיימת תרומה של הטיפולים גם לגודל הגרגר, אך בשיעור נמוך משמעותית מתוספת המשקל. מכאן, שתוספת המשקל אינה כתוצאה מתוספת גודל גרגר, אלא תוספת במשקל הסגולי.

– בשתי השנים ניכרת תרומה של הטיפולים להעלאת רמת הסוכר. בשנת הטיפול הראשונה תוספת של KF-AMINO תרמה כפי הנראה לגודל ולמשקל הגרגר על חשבון אחוז הסוכר.

-בשנה השנייה התקבלה בחלקה 06 גם תוספת משקל וגם תוספת סוכר כתוצאה מטיפולי ההגמעה ב-KF-10.

חלקה 07:

ענבי מאכל טבלה מסכמת טיפול מול ביקורת

תרשים מספר 4: משקל ממוצע 30 גרגר, חלקה 07, 2017:

תרשים מספר 5: קוטר גרגר ממוצע, חלקה 07, 2017:

תרשים מספר 6: רמת סוכר בבציר, חלקה 07, 2017:

ניתוח ממצאים מעונת 2017 חלקה 07 בענבי מאכל:

גם בחלקה זו ניכרת תוספת משמעותית של טיפולי הגמעה למשקל הגרגר.

– גם בנתוני הפרי מחלקה זו עולה כי ישנה תוספת בגודל הגרגר, אך זו קטנה בהרבה ביחס לתוספת המשקל. ממצא זה תואם לממצא המקביל מחלקה 06.

– מנתוני הפרי בחלקה זו התקבל בביקורת רמת סוכר גבוהה יותר מאשר במקטעי הטיפול. אפשר לייחס זאת לדילול טבעי חזק יותר שחל באשכולות אזור הביקורת בחלקה (צד מזרח שנחשף לרוחות ולאירועי שרב) וכן לטווח הזמן הארוך יחסית (שבוע ימים) מהבציר המסחרי המתוכנן.

סיכום כללי:

ממצאי הבדיקות שנערכו בשנים 2016 וב-2017 מראים באופן ברור כי טיפולי ההגמעה ב-KF-10 ע”פ הפרוטוקול המומלץ ע”י חברת VGI, הם אמצעי יעיל להעלאת היבול בכרם מסחרי מהזן ארלי סוויט. תוספת היבול מתקבלת כתוצאה מתוספת משמעותית במשקל הגרגר. ניכר כי תוספת המשקל בשנת הטיפול השנייה משמעותית יותר מאשר בשנה הראשונה.

הטיפול ב-KF-AMINO לפני הבציר תורם לתוספת נוספת במשקל הגרגר, אך לעיתים תוספת זו גורמת להאטה בצבירת הסוכר.[/vc_column_text][vc_btn title=”למסמך המלא” link=”url:https%3A%2F%2Fvgi.co.il%2Fwp-content%2Fuploads%2F%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%99.%D7%90%D7%A4-10-%D7%95%D7%A7%D7%99.%D7%90%D7%A4-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%9B%D7%A8%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%94%D7%96%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%99-%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98-2017.pdf|title:%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90||”][/vc_column][/vc_row]

שתפו:

לקוחות יקרים, עקב המצב הבטחוני יתכן עיכוב במסירת משלוחים. אנו זמינים עבורכם בטלפון: 03-5407320 לכל שאלה.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ